• E: adm@rederiforeningen.no

Odfjell er best på å rekruttere unge talenter

Odfjell er best på å rekruttere unge talenter 700 467 Bergens Rederiforening

Odfjell SE er kåret til Årets Maritime Lærebedrift. Prisen deles ut av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, og ble overrakt digitalt av statsminister Erna Solberg.

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) deler hvert år ut prisen «Årets Maritime Lærebedrift». Prisen går til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket.

– Vi er veldig stolte av å motta årets opplæringspris og vi setter stor pris på anerkjennelsen. Vi er glade for at vi har muligheten til å gi unge talenter en start på karrieren sin om bord på våre skip. Odfjell har eksistert i over hundre år og for å være konkurransedyktig i årene som kommer, er vi avhengige av å kontinuerlig rekruttere nye og motiverte sjøfolk med høy kompetanse. Alt dette opplever vi at norske kadetter og lærlinger har, sier Harald Fotland, COO i Odfjell SE.

– Odfjell er en solid bidragsyter til neste generasjons sjøfolk. De tar inn flere lærlinger enn de trenger, og et overveldende flertall av lærlingene og kadettene deres blir værende i næringen. Derfor var det ingen tvil om at årets pris skulle gå til dem, sier Hege-Merethe Bengtsson, styreleder i SNMK.

Ble overrakt av statsministeren

Prisen ble delt ut digitalt av statsminister Erna Solberg. I sin overrekkelse leste hun opp juryens begrunnelse.

– Odfjell har i flere år jobbet systematisk med å rekruttere unge norske talenter inn i selskapet. De tar inn betydelig flere lærlinger enn de trenger, for å gi flest mulig en start på karrieren til sjøs. De er synlige i lokalmiljøet i Bergen og jobber tett med utdanningsinstitusjonene. Selskapet har også gjort særskilte tiltak for å få flere kvinner inn i sjømannsyrket. Gratulerer til Odfjell, som årets maritime lærebedrift, sier Solberg.

Prisen «Årets Maritime Lærebedrift» deles ut til et rederi basert på en vurdering av følgende kriterier; antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten, innsats for næringen utover egen bedrifts interesse, tiltak for kvalitet i opplæringen og tiltak for mangfold i rekrutteringen.

Følgende rederier har tidligere mottatt prisen:

2013: Hurtigruten

2014: Simon Møkster

2015: Island offshore

2016: Fjord1

2017: Egil Ulvan Rederi

2018: Golden Energy Offshore

2019: Color Line

Om Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Hovedoppgaven er å bidra til at antallet opplæringsplasser om bord er tilstrekkelig og i samsvar med næringens og samfunnets behov. I samarbeid med andre aktører i den maritime klyngen skal SNMK bistå både ungdom som ønsker en maritim karriere og rederier som ønsker kvalifisert personell.

Styret i stiftelsen består av representanter oppnevnt av Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart, Kystrederiene, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Sjøfartsdirektoratet. Norges Rederiforbund er sekretariat for stiftelsen.