• E: adm@rederiforeningen.no

Ny daglig leder på plass i Bergens Rederiforening!

Ny daglig leder på plass i Bergens Rederiforening! 800 426 Bergens Rederiforening


Trygve C. Nøkleby tiltrer 1. august som ny daglig leder i Bergens Rederiforening.  Nøkleby har bred internasjonal erfaring innen sjøforsikring.

– Det er med stor glede at vi nå kan meddele å ha ansatt ny daglig leder i Bergens Rederiforening. Det var viktig for oss å få engasjert en person med meget god innsikt i norsk og ikke minst global rederivirksomhet.  Norge er verdens fjerde største rederinasjon og Bergen er kanskje rederihovedstaden i Norge. Derfor er kompetanse og innsikt i næringen meget essensielt i en slik posisjon. Vi er derfor glade for å ha fått Trygve C. Nøkleby «om bord». Han har i mange år arbeidet med norske og utenlandske rederier på høyt nivå og har også solid internasjonal erfaring sier en begeistret styreleder Nils Magne Fjereide.                         

Nøkleby har 15 års erfaring fra Gard og er i dag kontorsjef for bergenskontoret. Han har tidligere blant hatt stillingen som Managing Director for Gard sitt kontor i Hong Kong. Her ledet han også det Norske handelskammeret . Han har også vært Skipssjef i Sjøforsvaret.

Hvilke forventninger har du til den nye jobben?

– Jeg ser fram til å overta denne viktige rollen i en tid der hele bransjen er i utvikling og endring. Likestilling, nullutslipp og digitalisering er tre globale oppgaver som påvirker hele vår maritime næring. Flere felles utfordringer gjør at samarbeid blir enda viktigere fremover, og her har Rederiforeningen i Bergen en sentral rolle, sier Nøkleby.

Trygve C. Nøkleby er født i 1971. Han har en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole, et studium i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen samt gått på operativ linje ved Sjøkrigsskolen i Bergen.