• E: adm@rederiforeningen.no

Den norske uteflåten under 2. verdenskrig

Den norske uteflåten under 2. verdenskrig 150 150 Bergens Rederiforening

Den 8. mai 1945 kapitulerte de tyske okkupasjonsstyrkene i Norge. Mange hadde kjempet for friheten. Blant dem norske sjøfolk i handelsflåten.

For norske sjøfolk i utenriksfart startet krigen allerede ved krigsutbruddet 3. september 1939. Krigsseilasen ble, på tross av norsk nøytralitet, en farlig ferd. Ubåt- og minefaren var stor. I løpet av syv måneder, fram til overfallet på Norge 9. april 1940, forliste 58 norske skip som følge av krigshandlinger. 377 sjøfolk mistet livet. Denne perioden av norsk krigshistorie blir gjerne omtalt som «den glemte krigen».

Pr. april 1940 arbeidet 25.000-30.000 sjøfolk, herav ca. 3000 utenlandske statsborgere, om bord på 1000 norske skip i utenrikstrafikk. Ved krigsutbruddet ble skip og mannskaper raskt innlemmet i statsrederiet Nortraship. Sjøkrigen var i første rekke en kamp om forsyninger, og her ytte Norge sitt viktigste bidrag til alliert krigføring. Størstedelen av de varer som ble fraktet på norske skip under krigen, gikk over Nord-Atlanteren fra USA til England. Vår moderne tankflåte sto tidvis – ifølge propagandaen – for 40 % av tilførselen av olje og oljeprodukter til Storbritannia.

Krigsseilasen var ikke kostnadsfri. 2208 norske og 952 utenlandske liv gikk tapt i den norske uteflåten fra 9. april 1940 til 8. mai 1945.

Mannskapene i Nortraships flåte var stort sett menn, med noen unntak. Her får deler av mannskapet på M/S Talabot utdelt British Empire Medal av admiral J.S. Ritchie. Foran ses salongpike Margit Johnsen fra Ålesund. (https://snl.no/Nortraship).

Kilder: Krigsutstillingen ved Bergens Sjøfartsmuseum, Bjørn Tore Rosendahl (red.)

I 2007 ga krigsseiler Søren Brandsnes ut en samling dikt skrevet av krigsseilere under og etter annen verdenskrig. «Flagget vårt» skrev han selv etter frigjøringen:

 

«Flagget vårt»

Vi gjemte deg bort i en kiste
da en fiende inntok vårt land
Vi ville så nødig deg miste
og strøk deg med varsom hand

Men ute var du å finne
du vaiet fra skipets mast
Vi så deg i dystre konvoier
underveis med sin farlige last
Vi så deg i fremmede havner
og kikket på deg fra dekk
Om fienden angrep som ravner
du vaiet trassig fra hekk

Det hendte du tapte duellen
en bombe kom hylende ned
og landsmenn gikk ned i smellen
De gav sitt liv for vår fred
Du var som et banner i kampen
i lange og mørke år,
men atter kom lyset i lampen
og fram sto en fredelig vår

Så nå vaier du fritt over landet
og vår kjærlighet, den har du fått
Måtte fremtidens slekter få sanne
du er Norge i rødt, hvitt og blått.
Dikt av Søren Brandsnes