• E: adm@rederiforeningen.no

FrP lanserer fem krav for å redde norsk maritim næring

FrP lanserer fem krav for å redde norsk maritim næring 150 150 Bergens Rederiforening
Fremskrittspartiet lanserte torsdag fem krav de vil ta med seg i forhandlingene med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. Tiltakene som FrP foreslår er i tråd med flere av tiltakene som Maritimt Forum  og Maritime Bergen ba om i sin tiltakspakke for kort tid siden.

– Dette er kjærkomment og veldig viktig for tusenvis av maritime arbeidsplasser langs hele kysten. Jeg vil berømme FrP for å handle raskt og resolutt for å bli med å redde maritim næring gjennom den største krisen i moderne tid, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.

FrP går inn for å midlertidig fjerne beløpsbegrensningen i tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk på skip i NOR.

– Dette er svært bra, veldig etterlengtet og særdeles viktig for Norge som maritim nasjon. Vi er helt avhengige av å bevare den verdensledende kompetansen som norske sjøfolk representerer. Tiltaket vil også ha en positiv likviditetseffekt for offshorerederiene. Derfor er midlertidig fjerning av taket i nettolønnsordningen et helt sentralt krisetiltak i den situasjonen vi nå står, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.

FrP vil fremskynde bygging inntil fire skip i minerydderkonseptet Vanguard og bygging av inntil to forskningsfartøy.

– Dette er et gryteklart krisetiltak som vil ha umiddelbar effekt for sysselsettingen i maritim næring. Forsering av byggingen av statlige skip vil gi 20 000 årsverk i klyngen.  Derfor er det så viktig at regjeringen og de andre opposisjonspartiene nå følger etter, slik at vi får satt i gang disse prosjektene, sier Remøy-Vangen.

Frp vil også ha en toppfinansieringsordning for nye miljøvennlige skip gjennom Innovasjon Norge og Enova.

– Dette er et tiltak som bidrar til flåtefornyelse og vil raskt føre til aktivitet i alle segmenter i den maritime klyngen. Tiltakene vil også bidra til å nå nasjonale utslippskutt, samt føre til uttesting av nye løsninger som hele den internasjonale skipsfarten vil etterspørre i årene som kommer, sier Remøy-Vangen.

FrP vil også innføre vrakpant på utrangerte norske skip og rigger, samt styrke GIEK og Eksportkreditt og opprette midlertidige låneordninger gjennom disse. Begge tiltak som Maritime Bergen har etterlyst.

– Vi forventer at både regjeringen og de andre opposisjonspartiene gjør som FrP og følger opp Maritimt Forum og Maritime Bergen sin tiltakspakke. Vi har lansert 40 ulike tiltak for å ta næringen igjennom krisen og forventer at flere av de blir fulgt opp, slik som en egen verftpakke, satsing på flytende havvind, offshore havbruk og økt fart i det grønne maritime skifte, sier Remøy-Vangen.