• E: adm@rederiforeningen.no

White paper: Covid-19 en katalysator for shipping?

White paper: Covid-19 en katalysator for shipping? 150 150 Bergens Rederiforening
Maritime Bergen har hatt god dialog med Dr. Martin Stopford siden han deltok på Leadership konferansen i 2018. Siden den gang har han gjestet oss, samt kommet med verdifull innsikt på markedet og reguleringer ved flere anledninger. I lys av dagens krisesituasjon som har stor påvirkning på maritim næring og shipping, tok vi kontakt med Dr. Stopford for å høre hans refleksjoner omkring markedsutsiktene for verdenshandelen og skipsflåten generelt, samt overgangen til nye energikilder og reduserte utslipp spesielt.

Dr Martin Stopford, skipsfartsøkonom og tidligere president for Clarkson Research Services, mener at Covid-19-pandemien kan vise seg å være katalysatoren som tvinger skipsfarten til å gjennomgå de radikale tilpasningene som trengs for å komme i nærheten av avkarboniseringen og effektivitetsgevinstene som er satt ute av IMO for 2050.

«Det har vært mye diskusjon om disse utfordringene, men praktisk fremgang har vært ujevn og usammenhengende,»

I en analyse og artikkel nettopp utgitt, vurderer han virkningen av coronavirus på sjøhandel, skipsbygging og skipsteknologi mellom nå og midt i århundret. Stopfords analyse undersøker tre scenarier i en modell som han har utviklet og forbedret siden nedgangen på 1980-tallet.

Resultatene spenner fra ubehagelig til skremmende, spesielt ettersom de faller sammen med fraktens krav om å omfavne den akselererende digitale 4.0 revolusjonen fra industrien og behovet for å ta i bruk nye drivstoff som ennå ikke er tilgjengelige, ei heller teste teller prøvd.

Det mest gunstige resultatet, Scenario 1, er at global handel følger mønsteret med den globale pandemien i Kina. Etter vanskelige år i 2020 og 2021 går maritim handel tilbake til det normale, og vokser i gjennomsnitt 3,2% i året fra 2022 til 2050.

De verste utsiktene, Scenario 3, ser for seg vedvarende problemer, en dyp økonomisk lavkonjunktur og et fall på 15% for sjøgående handel innen 2024, fulgt av en årlig vekst på bare 0,7% årlig de neste tre tiårene.

Alle de tre scenariene presenterer verft med en kraftig nedgang i ny virksomhet de neste to-tre årene, spår Stopford.

«Vi vet at vi ikke kan forutsi fremtiden,»

sier Dr. Stopford, men vi kan forberede oss på endringer som vi vet kommer.

«Å ikke forberede seg kan være mer risikabelt og dyrere enn det ‘trygge’ alternativet å ikke gjøre noe», avslutter han

Les hele rapporter hans Coronavirus Technology Smart Shipping – Stopford 20 April 2020