• E: adm@rederiforeningen.no

Samfunnskritisk transport

Samfunnskritisk transport 150 150 Bergens Rederiforening
Kystrederiene er en organisasjon med lange røtter, som i over 80 år har jobbet for medlemmers vilkår.  Det har vært flere tøffe tak opp gjennom årene, men dagens krise og pandemi byr muligens på de største utfordringene i organisasjonens historie

Kystrederiene utfyller alle forhold knyttet til en arbeidsgiver og interesseorganisasjon og har medlemmer langs hele vår langstrakte kyst. Disse har sin virksomhet innen nærskipsfart, men siden 1967 har medlemsmassen også omfattet bedrifter innen sjømat.  De 11 ansatte hos Kystrederiene jobber for næringen og medlemmene sine rammebetingelser, og er bindeledd mellom medlemmene og regjering i tillegg til andre sentrale myndigheter.

Vi har snakket med Kenneth Erdal, Næringspolitisk rådgiver hos Kystrederiene, for å lodde stemningen blant dem og deres medlemmer. Som veldig mange andre har alle ansatte hatt mulighet for hjemmekontor siden Norge stengte ned. Med fleksible IT-løsninger kan man jobbe ulike steder mens man fremdeles har hatt tilgang til selskapets digitale infrastruktur.

–          Møter har i all hovedsak blitt gjennomført ved bruk av Microsoft Teams, og også den kommende generalforsamlingen skal gjennomføres digital, sier Kenneth Erdal.

 

Et av hovedområdene til Kystrederiene er nærskipsfart. Kenneth kan fortelle at omtrent 25 prosent av deres medlemmer har måtte sende ut permitteringsvarsel til ansatte som følge av pandemien. I en undersøkelse de sendte ut til medlemmene, oppgir en del av dem at likviditeten allerede er sterkt påvirket av situasjonen.  Blir den redusert ytterligere er det fare for flere permitteringer. Omtrent halvparten av medlemmene sier at betalingsevnen blir påvirket dersom likviditeten reduseres mer den kommende tiden.

– Spesielt tankbåt-segmentet er påvirket av den aktuelle situasjonen, ettersom det er mye mindre etterspørsel, grunnet nedgang i antall cruisebåt og flyavganger, sier Erdal.

Kystrederiene har også et samarbeid med sjømatbedriftene – Kystalliansen og vi spurte Kenneth om det er store forskjeller i sjømatnæringen og maritim næring under denne krisen. Kenneth sier at korona-pandemien har ført til økt usikkerhet i verdenshandelen og man ser endringer i forbrukeradferd og transportmønster som påvirker flere markeder. Sjøtransport har blitt definert som samfunnskritisk funksjon og har opprettholdt normal drift under denne ekstraordinære situasjonen, også innen sjømat. Han forsetter:

-Vi ser at den maritime bransjen arbeider hardt for å holde skipene i drift. Spesielt utsatt er restaurantsegmentet, mens det rapporteres om en økning i dagligvare og matleveringstjenester. Enn så lenge har ikke dette gitt det store endringene i etterspørsel av norsk sjømat.

Kystrederiene håper at myndighetene vil sette i gang tiltak inn mot en grønn flåtefornyelse.

-En grønn flåtefornyelse av nærskipsfarten vil bidra til økt verdiskaping i Norge, gi flere arbeidsplasser langs kysten, bidra til flere norske sjøfolk, få fortgang i maritim teknologiutvikling og opprettholde Norge i førersetet som maritim nasjon sier Kenneth Erdal og forsetter:

-Flåtefornyelsen vil i tillegg gi store gevinster innen klimakutt og være et solid bidrag til å oppnå   Norge sine klimaforpliktelser. I en usikker tid med ubalanse i verden, må tiltakene for å sikre fremtidens grønne sjøtransport i Norge etableres nå.

Kystrederiene mener dette er et viktig grep for å opprettholde aktiviteten i norsk økonomi, som er definert som en samfunnskritisk maritim sektor, også på lengre sikt. Kystrederiene mener også at dette vil bidra til å gjøre norsk nærskipsfart enda mer konkurransedyktig og bærekraftig i fremtiden.

Korona-pandemien har hatt store økonomiske konsekvenser for både norsk og global økonomi. Tiden frem til sommeren vil vise hvor raskt den norske økonomien stabiliseres, basert på hvor langsomt samfunnet åpnes for ferdsel og handel.

-Det er derfor for tidlig å utale seg om hvilke økonomiske konsekvenser pandemien har hatt for økonomien. Likviditetsutfordringer er gjerne knyttet til kanselleringer av oppdrag eller redusert betalingsevne hos vareeiere. Flere som enda ikke opplever utfordringer sier at det kan bli likviditetsproblemer dersom COVID-19 situasjonen vedvarer.

Kystrederiene oppfordrer alle til å fortsette å delta på den felles dugnaden som er satt i gang, ikke minst et statlig apparat som bør støtte de kriserammede avslutter Kenneth Erdal.