• E: adm@rederiforeningen.no

Ungdom har tro på næringen!

Ungdom har tro på næringen! 150 150 Bergens Rederiforening

Tall fra Samordna opptak viser at dagens unge har tro på Norges nest største næring. Søknadstallet til videregående utdanning innen maritime fag er gått opp 4,5 prosent i forhold til i fjor.

Norges Rederiforbund mener det viktige nasjonale samarbeidet som er gjennomført knyttet til maritim utdanning de siste årene, nå bærer frukter. Leder for kompetanse rekruttering og utdanning i Norges Rederiforbund, Karin Gjerløw Høidahl sier til Skipsrevyen at maritim næring virker som en fremtidsnæring tross krisen vi befinner oss i. Maritime Bergen er glade for samarbeidet vi har med blant andre Rederiforbundet, Maritimt Forum og Sjøoffiserforbundet. Sistnevnte to sier i samme nettsak at tallene er en god indikasjon på at vi kan få dekket opp behovet for arbeidskraft og kompetanse i årene som kommer.

Søkertallene viser økt interesse både til landbaserte shipping-jobber og til sjømannsyrkene – og vi trenger unge som velger disse retningene! Sjøbasert erfaring er en viktig komplementerende brikke i kompetansen som trengs på land. I en undersøkelse Maritime Bergen og Maritimt Forum gjennomførte oppgav syv av ti bedriftsledere i den maritime klyngen at ansatte med erfaring fra havet er viktig for innovasjon og nytenkning i virksomheten.

Ifølge tallene fra Samordna opptak er Dekksoffiserstudiet ved fagskolene i Hordaland og Ålesund to av 10 studier med høyest søkertall innen alle studier på fagskolene. Det er hyggelig at ungdom fortsatt ser verdien i å bringe sjømannyrket videre og fyller

Høgskulen på Vestlandet
HVL er en av utdanningsinstitusjonene i Bergen som opplever gode søkertall. Tone Røkenes, Studieprogramansvarlig for ingeniørutdanningen innenfor Havteknologi, sier til Maritime Bergen at de har oppgang på søkertallene ved Institutt for maskin og marinfag, og spesielt på Marinteknikk.

Vårt institutt er veldig fornøyd med tallene, spesielt med tanke på krisen vi nå befinner oss i.

Tone sier også at til tross for, og midt i, krisen har hun studenter som nylig har fått jobb. Det er positivt at ungdom har fremtidstro på næringen, og at vi har en næring som satser på de unge.

Tone Røkenes på hjemmekontor

NTNU Ålesund
Yrkesfaglig utdanning er meget viktig i maritim næring, og vi trenger ansatte med praktisk og operasjonell erfaring, om bord og på land. For å sikre god kompetanse på landsiden, er også fagtilbud innen shipping management viktig for å få den maritime kabalen til å gå opp. NTNU Ålesund er ett av to steder som tilbyr Bachelorprogram innen shipping i Norge.  Dette drypper også litt på Bergen, da studenter derfra ofte søker til Norges shippingby for praksis under studiet og senere jobb.

Øivind Andersen, Programansvarlig for Bachelorstudiet Shipping management ved NTNU Ålesund er tydelig stolt over årets høye søkertall og studiene de tilbyr Norges unge. I 2019 hadde Shipping management ved NTNU Ålesund det høyeste søkertallet noen gang, og dette økte ytterligere i år! Tallet har lagt jevnt på drøyt 100 i flere år, men dette året rundet nylig 200. Bachelorstudiene Shipping Management og Nautikk er blant de mest populære på campus Ålesund.

Øivind Andersen, Programansvarlig for Bachelorstudiet Shipping management

Andersen legger uoppfordret til at han synes det er kjekt at kvinneandelen på studiet ligger jevnt på 45 prosent. Siden NTNU Ålesund er et av få steder som tilbyr disse to maritime studiene, trekkes de som virkelig har interesse for faget til byen. Noe som gir god nivå- og kompetansespredning ved NTNU.

– Det er utrolig artig å følge disse folkene etter hvert som noen av dem gjør seg bemerket i arbeidslivet innen shipping, sier Øivind Andersen.

Et av Maritime Bergens hovedsatsingsområder har vært nettopp det å få flere unge til å velge det maritime. Vi har gjennomført aktivitet rettet mot unge i alder fra grunnskole til høyere utdanning, og gjennom de ti siste årene har vi presentert den viktige næringen vår for hundrevis av ungdom.

Vår erfaring fra vårt arbeid er at denne synliggjøringskampanjen virker.

«Takker for et fantastisk arrangement. Jeg ble både motivert og inspirert av alle som deltok, og arrangementet er en av grunnene til at jeg søkte meg inn på Universitetet i Southampton for å ta en LLM Maritime Law«, sa en av deltakerne fra et av studentarrangementet holdt av Maritime Bergen.