• E: adm@rederiforeningen.no

Millioner i korona-tiltak

Millioner i korona-tiltak 150 150 Bergens Rederiforening

Bergen kommune setter i gang tiltak for å hjelpe til med å opprettholde næringslivets aktivitet under og etter korona-krisen. I tillegg til å ikke kreve tilbake tilsagn som er gitt til arrangement som blir avlyst grunnet korona i 2020, øker Bergen kommune midlene til næringslivets koronatiltak. Tiltakspakken fra Bergen kommune er på 210 millioner kroner.

Bergen kommune ser at det er kommet nye begrensninger for større arrangement, som mange aktører er avhengig av økonomisk støtte for å kunne gjennomføre. Dette er midler som ofte søkes og bevilges i god tid før planlagte arrangement. Arrangement som på relativt kort varsel har måtte avlyses. Noe som igjen fører til at for eksempel deler av lokalleier må betales. For å bli med på dagens dugnad trekker altså ikke Bergen kommune tilbake midler de har utbetalt, selv om arrangementet avlyses.

På Bergen kommunes bystyremøte 23. april vedtok bystyret lokale tiltakspakker for næringsliv, arbeidsplasser og økt aktivitet. I tillegg til pakker øremerket kultur, idrett og frivillighet. På denne måten viser kommunen vår stor villighet til å hjelpe å holde økonomien i Bergen flytende gjennom Covid-19-perioden, og i den tøffe tiden vi må gjennom når vi har kommet over den verste korona-toppen.

Byrådsleder Roger Valhammer og finansbyråd Erlend Horn presenterte tiltakspakken for næringlivet.
Foto: Nina Blågestad

– Vi vil stimulere til aktivitet og nytenkning, lette på det økonomiske presset og også ha med tiltak som kan brukes i kommunens egen virksomhet, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn i Bergen kommunes sak om tiltakspakken

Næringssjef i Bergen kommune, Elin Sjødin Drange, sier til Maritime Bergen at Bergen er Havbyen som alltid har levd av havet. Vi lever av havet i dag og skal leve av havet i årene fremover.

Næringssjef Elin Sjødin Drange på hjemmekontor. 27.04.20

Havnæringene – energi, maritim og marine næringer er våre viktigste næringer, og en videre satsning på en bærekraftig næringsutvikling av disse, er derfor et prioritert område for oss, sier næringssjef i Bergen kommune, Elin Sjødin Drange.

I tillegg til å støtte blant annet næringslivet med direkte midler, vil Bergen kommune også kjappere betale regninger til sine leverandører, som årlig leverer varer og tjenester til en verdi av 7,7 mrd. Kommunen har kredittid på 30 dager, men vil altså nå betale ut straks regningene er kontrollert og godkjent. Kommunen vil også ta imot søknader om betalingsutsettelse eller -fritak der hvor de er utleier til nærings- og kulturaktører. Du kan lese mer om den lokale tiltakspakken for næringslivet her.

Pakken fra kommunen kommer i tillegg til det statlige og fylkeskommunale og midlene til næringsseksjonen kan søkes om her:

Tilskudd til næringsutvikling 2020:
https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/5387

Tilskudd til grønn og bærekraftig næringsutvikling:
https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/5930