• E: adm@rederiforeningen.no

Shippingbyen vokser

Shippingbyen vokser 1600 900 Bergens Rederiforening

Seatrans går sammen med en annen global aktør og starter et helt nytt shippingselskap i Bergen

Sammen med Columbia Shipmanagement kommer Seatrans Ship Management med enda et nytt tilskudd til den maritime klyngefamilien i Bergen; Stödig Ship Management AS er født!

-Med enda en sterk maritim aktør som vil ha hovedkontor i Bergen poengterer byen nok en gang at den er Norges maritime hovedstad, sier daglig leder Siv Remøy-Vangen i Maritime Bergen.
Columbia har over 15.000 ansatte og kontorer over store deler av verden, og vil sitte med 50 prosent eierandel i det nye selskapet. Bergenske Seatrans vil holde de resterende prosentene. I tillegg til å ha ambisjoner om å ansette flere nye til Stödig Ship Management, vil de som allerede jobber for Seatrans få Stödig som sin nye arbeidsgiver.

Gisle Rong er for tiden administrerende direktør i Seatrans Ship Management, men går over til å lede det nye selskapet.

– Ambisjonen til Stödig Ship Management er å drifte 30-40 skip innen 3-5 år, står det i en pressemelding.