• E: adm@rederiforeningen.no

Frigjøring av Dokken – sjøtransportens behov!

Frigjøring av Dokken – sjøtransportens behov! 950 539 Bergens Rederiforening

28 april invitert Maritime Bergen i samarbeid med Bergen Havn nøkkelaktører og brukere av Bergen Havn til innspills møte. Bakgrunnen for møtet var den vedtatte transformasjonen av godshavnen til en ny bydel, hvor vi ønskte å stadfeste sjøtransportens behov for fremtidens Bergen havn.

Totalt var nærmere femten ulike rederier og brukere av havnen invitert til å delta. Havnedirektør Johnny Breivik startet møtet etter en kort introduksjon av daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen. Han kunne fortelle det deltagerne allerede viste; Godshavnen skal flyttes til Ågotnes, hvor de er i sluttfasen av planleggingen, fordeling av areal samt planlegging av ny eierstruktur. I tillegg til å vise skissen som er vist i ulike medier den siste tiden, informerte Breivik videre om stauts og planene for videreutviklingen av havnen. Breivik var bl.a. opptatt av hvordan eksisterende kaifronter skal erstattes, slik behovet for sjøfart og maritim næring blir ivaretatt. Sistnevnte var og hensikten med møtet. Breivik viste også video som illustrerer noen av planene for den nye havnen i Ågotnes, og hvordan den skal knytte regionen sammen. Denne kan sees her.

Deretter gikk ordet til de ulike møte deltagerne som representerte ulike rederier innen offshore, cruise, ferger og gods. I tillegg hadde vi invitert inn skipsagenter og utstyrsleverandører. Alle med ulike behov, men samtidig enig og klar i sin tale. Bergen har vært og vil fortsatt være en svært viktig og attraktiv havn samt destinasjon. Dette må vi ivareta også når godshavnen flyttes til Ågotnes. Byens historie er basert på internasjonal handel og skipsbesøk, denne arven må bevares!

Vi takker deltagerne for nyttig informasjon og bidrag. Maritime Bergen vil sammen med Bergen Havn og Havnedirektør Johnny Breivik ta med seg tilbakemeldingene når vi ila de neste dagene invitere de ulike partiene i Bergen til innspills møte, frem til saken om Dokken skal behandles i bystyret i juni.