• E: adm@rederiforeningen.no

Mulighetene ligger i havet 30. april 2021

Mulighetene ligger i havet 30. april 2021 1280 720 Bergens Rederiforening

Norges etablerte og fremvoksende havnæringer bygger videre på kompetansen og teknologien som er utviklet i etablerte havnæringer. Det grønne skiftet gir nye muligheter for omstilling, innovasjon og vekst.

Med bakgrunn i dette går Blue Days, Norges største hybridmesse av stabelen onsdag 22. og torsdag 23. september i Grieghallen. Messen skal samle selskaper, forsknings- og utdanningsinstitusjoner som jobber med fremtidsrettet kompetanseoverføring, verdiskaping og sysselsetting i Havnæringene.

Dette er første gang messen gjennomføres i Grieghallen i Bergen, men som en konsekvens av den pågående Covid-19 pandemien, vil utstillingen gjennomføres som en hybrid messe – en fysisk møteplass i Grieghallen i tillegg til en Digital plattform.