• E: adm@rederiforeningen.no

Skyhøye søkertall!

Skyhøye søkertall! 1684 1116 Bergens Rederiforening

År etter år øker søkertallene til høyere utdanning innen maritime fag. I år er intet unntak. I tillegg ser flere jenter enn før mulighetene innen maritim ledelse. Vi har snakket med både studenter og ansatte på høyskoler og universitet, for å høre hva de tenker om populariteten for det maritime.

Et av Maritime Bergens hovedsatsingsområder har vært nettopp det å få flere unge til å velge maritimt. Vi har gjennomført aktivitet rettet mot unge i alder fra grunnskole til høyere utdanning, og gjennom de ti siste årene har vi presentert den viktige næringen vår for hundrevis av ungdom. Vi jobber tett med utdanningsinstitusjoner som Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og NTNU Ålesund.

For å sikre god kompetanse på landsiden, er nemlig også fagtilbud innen shipping management viktig for å få den maritime kabalen til å gå opp. NTNU Ålesund er ett av to steder som tilbyr Bachelorprogram innen shipping i Norge.  Dette drypper også litt på Bergen, da studenter derfra ofte søker til Norges shippingby for praksis under studiet og senere jobb.

Vi har snakket med Øivind Andersen, universitetslektor på Bachelorstudiet Shipping management ved NTNU Ålesund. Andersen er tydelig stolt over årets høye søkertall og studiene de tilbyr Norges unge.

Årets søkertall til Studiet Shipping Management er fantastisk positive! Hele 280 førstegangssøkende – 104 kvinner og 176 menn, sier Andersen.

I 2020 hadde Shipping management ved NTNU Ålesund det høyeste søkertallet noen gang, etter å ha slått sin egen rekord året før. I fjor ble tallet doblet, og nå er søkertallet gått opp ytterligere. Søkertallet har lagt på jevnt 100 i mange år før det i 2020 nært tippet 200 og nå altså nesten 300.

Shipping har lang tradisjon i Norge, og mange ungdommer ønsker å jobbe i Shipping. Studiet rekrutterer fra hele landet og studentene får jobber i den maritime næringen i Norge og internasjonalt etter studiene, sier lektoren.

Øivind sier at kvaliteten på søkerne er god, og det arbeides kontinuerlig for å utvikle fagporteføljen gjennom relevant forskning og et tett samarbeid med næringslivet, samt hyppig bruk av gjesteforelesere og mulighet for studentene til å søke praksisplasser som en del av studiet.

Les mer
[Kilde: Maritime Bergen]