• E: adm@rederiforeningen.no

Pålitelighet, erfaring og innovasjon

Pålitelighet, erfaring og innovasjon 150 150 Bergens Rederiforening

LMG Marin startet sin virksomhet for 77 år siden og har siden den gang designet hundrevis av skip av ulike typer. Nå står hydrogendriftede skip for tur, og vi er spente på fortsettelsen.

LMG Marin ble grunnlagt av de tre marinearkitektene Tor Lund, Johan H. Mohr og Karl A. Giæver-Enger, som virksomhetsnavnet også kommer fra. Disse satte standarden for den videre driften, som skulle være, og fortsatt er: pålitelighet, erfaring og innovasjon.

Vi har snakket med daglig leder i LMG Marin Torbjørn Bringedal, om dages situasjon for skipsdesignerne.

LMG Marin er med på hele prosessen i utviklingen av et fartøy; fra første skisse til sjøsetting. I skrivende stund er 32 fartøy under bygging etter LMG Marin sine tegninger, på blant andre norske skipsverft.

Bringedal sier de har vært innom design av en stor variasjon av skipstyper. Fra tankskip, passasjerskip, forskningsfartøy og tørrlast, er turen nå kommet til grønne ferger. LMG har nemlig vært pådriver for nyvinning innen skipsdrift, og har oppfordret sine kunder til det samme. Den har hatt og har, stort fokus på grønne skip som satsingsområde, og de var tidlig ute med LNG-drift.

LMG leverte design til verdens største serie med gassdrevne ferger!

Torbjørn Bringedal poengterer at «grønne» skip er mer enn valg av miljøvennlig drivstoff. LMG har også blant annet fokus på å optimalisere handelsruter og skrogdesign. Sistnevnte kan reduserer drivstoffbruk tilsvarende det et miljøvennlig drivstoff gjør. Som eksempel trekker Bringedal frem en serie hurtiggående passasjerkatamaraner bygget i karbonfiber. Disse katamaranen, utviklet av LMG, har halvparten av forbruket og utslippene som fartøyene de erstattet.

LMG er i dag i gang med produksjon av to biodieselferger for Norled, som samtidig er forberedt for hydrogendrift. Avgjørelse på om den ene faktisk vil inkludere hydrogendrift fra starten av tas av reder i disse dager. I så tilfelle blir dette LMGs andre hydrogendrevne ferge under bygging.

Hvordan ble LMG Marin påvirket av situasjonen som satte inn i midten av mars?
Bringedal sier at de, som så mange andre, «stengte» kontoret 12. mars og innførte hjemmekontor. Overgangen til hjemmekontor krevde en investering i utstyr og kunnskap for å fases inn, men dette fungerte godt.

Forrige uke fikk ansatte som ikke benytter kollektivtrafikk muligheten til å jobbe fra kontoret igjen, noe de aller fleste nå gjør. Jobbhverdagen er likevel ikke helt tilbake til normalen; det holdes avstand og kantiner er stengt.

Nå er det tilbake til medbragt niste og termos, sier Torbjørn.

Selv om de ansatte som ønsker er tilbake på kontoret nå, har dessverre også LMG vært tvunget til å redusere arbeidsstokken, sier daglig leder.

Kundepleie
Torbjørn Bringedal sier at de unngår fysiske kunde- eller leverandørmøter enn så lenge. Som mange andre har LMG fått øynene opp for å gå mer bort fra fysiske møter og heller gjennomføre dette på nett. Allerede før Covid-19 benyttet selskapet seg av videomøter, og Bringedal ser ikke for seg at hyppigheten av denne møteformen vil avta. Bringedal mener også at antall forretningsreiser vil reduseres betydelig, noe som vil spare mye tid og utgifter.

Når det kommer til nye kunderelasjoner, sier Torbjørn at det er viktig å pleie dagens kunder, og naturligvis starte opp prosjekter som allerede var planlagt før 12. mars. Kundepleie er viktig for alle parter, og kostnader prøves å holdes nede for å likevel kunne ha en forsiktig fremdrift i en tid der ting har stanset litt opp.

Det er god gjenbyrdes forståelse og holdning hos leverandør og kunder, som er avgjørende for at arbeid skrider fremover, sier daglig leder.

Bringedal sier at de, i forhold til nye kontrakter, gir kundene stor frihet til å styre fremdriftsintensitet og mulighet til å stoppe arbeid, rett og slett for å sikre fortsatt arbeid.

Det er tiden etter korona som virkelig blir vanskelig, markedet har virkelig tørket inn, sier Bringedal.

Det er vanskelig å identifisere større prosjekter som kan sikre inntekter til høsten og utover, store tilbudsprosjekter LNG har jobbet med er utsatt på ubestemt tid. Torbjørn Bringedal tror det vil ta tid før mange av kundene deres føler seg trygge nok til å initiere nye prosjekter.

Anmodning til beslutningstakere
Der er oppfordret til å søke F&U-midler for å være klar til bedre tider og for å «spe på» inntekter i disse krisetider. Dette er mer problematisk enn en skulle tro, mener Bringedal. Her kreves det større andel egeninnsats enn den økonomiske evnen gir rom for i disse dager. For hver krone et selskap får i forskningsmidler må det betales fra 2 til 5 kroner i lønnskostnader til de ansatte uttaler Bringedal.

Når vi spør om hva han ønsker at myndigheten bidrar med, kommer derfor naturligvis ønsket om høyere dekningsgrad for utviklingsprosjekter. I tillegg ønsker Bringedal at det kommer innbetalinger etter at man har hatt utgiftene, ikke etterskuddsvis.

Torbjørn Bringedal oppfordrer også til å sette i gang pilotprosjekt, som samfunnet allerede hadde på blokken å anskaffe.

Prosjekter tar lang tid og innledende faser kan startes nå uten store kostnader, sier Bringedal.

På denne måten er man fullt ut klar til å ta større steg når samfunnet er åpnet opp. Eksempler er piloten for nullutslipps hurtigbåt, sier Torbjørn. Her bør stat og fylke få ut planlagte anbud på ferger og hurtigbåter, en prosess som dessverre er forsinket.

Torbjørn Bringedal mener også at det bør initieres anskaffelse av nye fartøy og prosjekter som det er behov for. For eksempel Havforskningsinstituttets Kystforskningsfartøy.

Uttalelsene fra LMG Maritime bekrefter tilbakemeldinger også fra andre medlemmer i Maritime Bergen. Nå haster det med motkonjunkturtiltak, hvor gryteklare prosjekt som Havforskningsinstituttets fartøy og hurtigbåtene er perfekte eksempler som vil gi umiddelbar positiv aktivitet og effekt.

Maritime Bergen sier seg på langt vei enig i daglig leder i LMG Marins forslag til myndighetene, og jobber også for å få gjennomslag for videre drift av det maritime Norge.