• E: adm@rederiforeningen.no

Knut Arild Hareide blir ny sjøfartsdirektør

Knut Arild Hareide blir ny sjøfartsdirektør 1900 1267 Bergens Rederiforening

Knut Arild Hareide ble utnevnt av Kongen som direktør for Sjøfartsdirektoratet i statsråd fredag. Han starter i stillingen 1. januar med en åremålsperiode på seks år.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser utnevningen i en pressemelding fredag.

Nærings- og fiskeridepartementet presiserer at sjøfartsdirektoratet er en etat av stor samfunnsmessig betydning i gjennomføringen av det grønne skiftet i maritim næring, og en naturlig samarbeidspartner for hele den maritime næringen. Den nye sjøfartsdirektøren skal lede en viktig kompetanseorganisasjon med en bred nasjonal og regional tilstedeværelse, som har grenseflater mot en rekke nasjonale og internasjonale aktører.

– Norge er en stormakt i verden på dette feltet, og det er og en næring som skal møte det grønne skiftet, og som er godt i gang med det, sier Hareide.

– Sjøfartsdirektoratet skal bidra til å sikre Norges posisjon som en ledende sjøfartsnasjon. Med Knut Arild Hareide får Sjøfartsdirektoratet en svært godt kvalifisert leder med bred erfaring fra politikk og næringsliv. Som tidligere statsråd i flere departement kjenner han både forvaltningen og sektoren godt, og jeg ser frem til et godt samarbeid i årene fremover, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i pressemeldingen.

Den tidligere KrF-lederen var sist samferdselsminister i 2020-2021. Han har ledet Kristelig Folkeparti fra 2011 til 2019, og fra 2004 til 2005 var han miljøvernminister. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har bakgrunn som organisasjonsdirektør, prosjektleder og forretningsutvikler i Schibsted. Under søknadsprosessen har han sagt at «Det er en jobb som vil kreve fullt lojalitet til regjeringsapparatet».