• E: adm@rederiforeningen.no

Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen! 150 150 Bergens Rederiforening

Havet vårt gir oss mat på bordet, en jobb å gå til, frisk luft å puste i, penger i banken, økologisk mangfold, rekreasjon og glede. I dag er den internasjonale Havdagen, og vi gratulerer!

FN vedtok i 2008 av havet skulle vies en egen dag. Den internasjonale Havdagen, 8. juni, skal sette fokus på forurensning fra skip, sikkerhet på havet, forskning og deling av informasjon.

I 2018 vedtok FN Bærekraftsmålene, og havet får viet oppmerksomhet gjennom disse, både indirekte og direkte. Bærekraftsmål # 14, Liv under vann er ett av dem.

Man mener at så mye som 70 % av livet på jorden finnes i havet. 80 % av verdenshavene er over 3000 meter dype, og 90 % er fortsatt ikke utforsket. Vi er 100 % avhengig av det blå!

For Bergen, Norge og verden har havet i generasjoner vært en kilde til sysselsetting og forsyning av livsnødvendige varer. I fjor bidro maritim næring med 148 milliarder i verdiskaping og sto for åtte prosent av Norges BNP. Så mye som 80 prosent av alt det vi i Norge omgir oss med er fraktet sjøveien, og maritim næring er en av Norges største næringer. Vi er verdens femte største sjøfartsnasjon, og vi har et stort ansvar.

Skipsfarten med sin 8/10 del av verdens frakt står for 2,2 prosent av verdens CO2-utslipp og enda mindre av samlede drivhusgass-utslipp. Og disse utslippene har minket med 30 prosent per transportenhet de siste 12 årene. Men vi må bli enda flinkere!

For å nå FNs Bærekraftsmål # 13; Stoppe klimaendringene er miljøvennlig frakt av varer verden over nødvendig. Norges Rederiforbund har lansert sin klimastrategi som blant annet sier vi skal utelukkende ha nulllutslippsskip i 2030, og i 2050 skal skipsfarten i Norge være klimanøytral. Vi skal også jobbe internasjonalt for et forbud mot ikke-klimanøytrale drivstoff. FN selv vedtok i 2018 målet om halvering av utslipp fra internasjonal skipsfart innen 2050.

Havets tilstand
Mandag 8. juni holder havforskningsdirektør Sissel Rogne sin årstale om havets tilstand, om bord på Dr. Fridtjof Nansen. Forskningsfartøyet er vanligvis på internasjonale forskningstokt utenfor Afrika og Asia, men ligger nå til kai i hjembyen Bergen og setter rammen rundt de som er samlet for å høre Havforskningsinstituttets tale.

One Ocean
I 2021 skal Seilskipet Statsraad Lehmkuhl på sin første jordomseiling. One Ocean – er et 18 måneders tokt som skal ha fokus på bærekraft og kunnskap om havet. Gjennom besøk til 35 havner er toktet del av FN sin satsning på havet dette tiåret.

Norge er en stolt havnasjon med kunnskap og ressurser til å skape bærekraftige løsninger, sier Haakon Vatle, direktør i Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Det er viktig med fokus på miljø og bærekraft når vi skal hedre havet. Havet skal vi fortsette å høste fra og leve av, både direkte som påfyller av matfatene våre, og indirekte som område for sysselsetting og frakterute av det meste vi trenger. Som direktør ved Havforskningsinstituttet sa i sin årlige havtale; vi vil ha rene og rike hav inn i evigheten!