• E: adm@rederiforeningen.no

Forskingsfartøy i hamn sysselset maritime bedrifter

Forskingsfartøy i hamn sysselset maritime bedrifter 150 150 Bergens Rederiforening

På grunn av koronakrisa ligg flere av skipa til HI til kai i Bergen. Det gir HI høve til å framskynda viktig vedlikehold – og gir samtidig bedrifter muligheter for oppdrag gjennom krisa.

Isbryteren Kronprins Haakon har heimehamn i Tromsø, og går oftest på tokt i Barentshavet og arktiske strøk. «Dr. Fridtjof Nansen» har rett nok heimehamn i Bergen, men går kontinuerlig på tokt i Afrika og Asia. Skipet har ikke vært «heimom» siden det drog ut på sitt første tokt i 2017.

No ligg båe to til kai, side om side, på Bontelabo i Bergen. Det same gjer «G.M. Dannevig» og «Hans Brattström» ved Nykirkekaien i same by, meden en har klart å holde «G.O. Sars», «Kristine Bonnevie» og «Johan Hjort» ute på tokt.

«Kronprins Haakon» og «Dr. Fridtjof Nansen» til kai ved Bontelabo i Bergen. Foto: Febril Film/HI

Framskynder vedlikeholdsarbeid

– Det er sjølvsagt trist av vi må kansellere viktige tokt, seier rederisjef Per W. Nieuwejaar. Men når situasjonen er så den er, så er det flott at vi kan få gjort viktig vedlikehold på skipa våre her i Bergen, enten med vårt eige mannskap eller med hjelp av eksterne servicefolk fra land.

Dei neste vekene skal en gjøre en del planlagt vedlikehold ved norske verft, verksteder og langs kai. Samtidig jobbar HI no med å detaljere planer for anna, ikke planlagt vedlikeholdsarbeid som kan utføras i vekene framover.

Sikrer arbeid til maritim næring

– Det at HI framskynder vedlikeholdsarbeid på skipa, er veldig viktig for det maritime næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet, seier dagleg leiar i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.

– Oppdrag for HI er med på å holde maritim næring i aktivitet gjennom en periode kor utstyrsleverandører ofte opplever utsetninger av planlagte prosjekt og kansellerte reiser på grunn av lokale karanteneregler og stengte grenser.

 

Forfatter: Stine Hommedal – foto Runar B. Mæland/HI