• E: adm@rederiforeningen.no

Sharing is caring

Sharing is caring 150 150 Bergens Rederiforening
Maritime Bergen gjennomførte sitt første webinar med tema mannskapsskifte i en tid med stengte grenser. Det var tydelig våre medlemmer fant temaet relevant for antallet deltakere rundet 140 personer, da blant andre Sjøfartdirektoratet, Grieg Star og IMO var på plass for å diskutere dagens utfordringer.

I en svært utfordrende tid med delvis til helt stengte grenser har mange av Maritime Bergens medlemmer, som vi har fulgt tett de siste ukene, ytret bekymring for fortsatt drift i en tid hvor flere og flere grenser stenges ned. Maritime Bergen vil samle klyngen vår ytterlige og dra ut viktig kunnskap fra de ulike aktørene, slik at vi sammen kommer gjennom dagens krise. Vi gikk derfor sammen med Bergen Maritime Personalforum og Bergens Rederforening for å gjennomføre webinar om nettopp denne høyst aktuelle problemstillingen; Mannskapsskifte med stengte grenser.

Nærmere 90 prosent av alle verdens varer forflyttes via havet. Dette er varer vi alle, og hele vårt samfunn, er avhengige av. Alt fra mat til råvarer til produksjon og medisinsk utstyr. Det av største betydning at transportlinjene holdes åpne, for å få varer ut i butikker, holde fabrikker i gang og for at samfunnet i sin helhet skal kunne fungere.

Flere av våre medlemmer har påpekt at det må kommes til en internasjonal enighet når det kommer til regelverk om vareflyt til havs, og det viktige mannskapsskiftet som følger med. Nytt og uthvilt personell må kunne flys til destinasjonen hvor arbeidsplassen til enhver tid befinner seg, for å avløse folk som er klare for å dra hjem. Slik fungerer det ikke i dag da nærmere alle flyselskap har satt store deler av sin flåte på bakken.

Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartdirektoratets seksjonssjef avdeling for fartøy og sjøfolk, Håvard Gåseidnes, var første mann ut for å informere om tiltak og fremtidsutsikter. Sjøfartdirektoratet har så langt vist en proaktiv holdning, og var allerede i februar i gang med de første korona-tiltakene, etter tilbakemeldinger fra internasjonale fartøy som allerede da opplevde problemer med å skifte mannskap i Kina.  På bakgrunn av dette tillot Sjøfartsdirektoratet derfor fartøy å operere utenom sine sedvanlige grenser, slik de kom i havn for mannskapsskifte.

Mannskap er en kritisk suksessfaktor for å holde vareflyten i gang og det gis nå seks måneders forlengelse på ferdighetssertifikater som utløper innen første september. Det sedvanlige kravet til å ha opplæringsstillinger om bord gis det også i disse dager dispensasjon for.

Enda kan man ikke vite utfallet og det fullstendige omfanget av krisen vi befinner oss i, og fokuset til Sjøfartsdirektoratet er å fortløpende komme med praktiske løsninger på problemer som oppstår underveis.

Samfunnskritisk jobb
Eli Vassenden, Chief Shared Services hos Grieg Star, delte innsikt fra rederiet som har hele 40 fartøyer over hele verden til enhver tid. De erfarer daglig konsekvensene av korona-restriksjonene. Grieg star har utelukkende filippinsk mannskap og få de av dem som nå skal gå av turnus kommer seg hjem. De fleste må være ombord til 14. April.

Vassenden poengterte at Internasjonalt regelverket må opp og gå slik at alle havner godtar bytte av mannskap. Mannskapets ve og vel er likevel det viktigste, og hun sa også at motivasjon og mental helse er spesielt viktig å ta vare på i disse dager. Det kom også opp spørsmål i forhold til testing og usikkerhet knyttet til dette. Hurtigtestene som nå etter hvert kommer på markedet gir en indikasjon om personen testet kan ha vært smittet, men det sier naturligvis ikke noe om personens smittestatus på testtidspunktet, og kan derfor gi et falskt negativt svar.

Et viktig poeng fra Vassenden var at sjømannsyrket bør kategoriseres om et samfunnskritisk yrke, for å sikre at de fortsatt får stå i jobb og bidra til den essensielle forflytningen av gods verden rundt.

Fra Skipet Star Livorno, far facebooksiden Grieg Philippines

Fra Skipet Star Livorno, fra facebooksiden Grieg Philippines

Sharing is Caring
Anne-Merete Ask, Service Director hos American Express Global Business Travel (GBT), representerte fly- og reisebransjen på møtet,  og fortalte om store vansker med å få mannskap frem til deres destinasjoner.

Ask fortalt at i disse tider er deling av informasjon viktigere enn noen gang tidligere, og tilgjengelig informasjon og svar fra myndigheter, flyselskaper og andre reiseleverandører legges fortløpende ut på GBT sine nettsider.  På følgende nettside kan fersk informasjon om tiltakene rundt covid-19-situasjonen finnes:

Wallem har mer enn 7000 ansatte sjøfolk og 47 kontorer i 18 land. Med oss fra hovedkontoret i Hong Kong hadde vi to som virkelig kjenner dagens situasjon på pulsen; Administrerende direktør, Ship Management, John-Kåre Aune og Administrerende direktør, Ship Agencies Dickson Chin.

Som Grieg, fokuserer også Wallem på mental helse. Aune mener at det å ivareta mannskapets psykiske helse var viktigere nå enn noen gang. Å jobbe uker og måneder i strekk om bord, kan allerede for mange være en utfordring, og tett oppfølging i disse dager er essensielt.

Wallem kunne fortelle om store utfordringer med stengte grenser og hadde flere eksmpler på skip som ikke fikk komme til kai for annet eller å fylle bunkers enn å ta i mot provianter. Frykter er at flere sjøfolk nå mister store deler av inntektene sine, da det i andre land ikke finnes ordninger som NAV og permitteringslønninger.

John-Kåre Aune, Wallem og Siv Remøy-Vangen, Maritime Bergen

John-Kåre Aune, Wallem og Siv Remøy-Vangen, Maritime Bergen

 

 

 

 

 

 

 

Fortsatt vareflyt
Sist ut hørte vi Frederick Kenney, Juridisk direktør for eksterne saker hos IMO (International Maritime Organization). IMO har sammen med WHO (Verdens helseorganisasjon) oppfordret medlemslandene sine til å tenke rasjonelt og forhindre at den globale handel stopper.

Frederick Kenney, Juridisk direktør for eksterne saker, IMO

Frederick Kenney, Juridisk direktør for eksterne saker, IMO

 

IMO har 174 medlemsland og de ber om at alle disse engasjerer seg for å bidra til fortsatt varestrøm. IMO har satt i gang en rekke tiltak og anbefaler blant annet at sjømannsyrket skal kategoriseres som et samfunnskritisk yrke, for å kunne bidra til at de globale verdikjedene fortsatt skal fungere.

Kenny gav det Maritime Bergen skryt for å ha samlet et så stort publikum til et webinar om et viktig tema, og avsluttet med å si at uten shipping, vil ikke verden klare å løse denne krisen.

 

 

 

 

I en nylig uttalelse sier IMOs generalsekretær, Kitack Lim, at profesjonaliteten til hundretusener av sjøfolk sikrer at varene vi alle trenger blir trygt levert.