• E: adm@rederiforeningen.no

Har du tapt penger i april?    

Har du tapt penger i april?     150 150 Bergens Rederiforening

Kontantstøtteordningen åpner opp for at bedrifter med tap i omsetning i april måned kan søke om økonomisk støtte fra 18. mai. Tap i samtlige vårmåneder må søkes innen utgangen av juni i år.

Kompensasjonsordningen for næringslivet er korona-nytt og satt inn som tiltak for å hjelpe oss økonomisk gjennom pandemien nå i vår. Ved å fortløpende hjelpe foretak som har negativ omsetning, kan man forhindre konkurser. Med bakgrunn i dette, kan du nå altså søke om midler for å dekke opp et eventuelt omsetningstap for forrige måned. Det er Finansdepartementet som har gitt Skatteetaten i oppgave å opprette og holde i ordningen.

–  Vi har behandlet nærmere 30.000 søknader for mars, og nå står april for tur. Saksbehandlingen av søknadene starter i dag. Søknadsfristen for mars, april og mai er 30. juni, sier skattedirektør Hans Christian Holte til E24.

Av de som hittil har søkt ordningen har 20.000 fått innvilget støtte og 8.500 har fått avslag, og her kan du se hvem som har fått økonomisk hjelp til nå. I mars måned fikk altså drøye 20.000 aktører totalt tildelt kr. 1.003.297.706.  Detaljer rundt fordelingen av midlene finner du her.

Etter innføringen av kompensasjonsordningen for næringslivet, har 23 virksomheter under kategori Sjøfart i Vestland fylke, mottatt en drøy million hver.

Bergen kommune og Vestland fylkeskommune har også støtteordninger i forbindelse med den pågående krisen. Bergen kommune vedtok på sitt bystyremøte 23. april lokale tiltakspakker for næringsliv, arbeidsplasser og økt aktivitet. I påskeuken vedtok Vestland fylke å bruke 22,1 millioner kroner til å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen

Om du lurer på om din organisasjon faller innunder den nasjonale kontantstøtteordingen, kan du gå hit og se hvem som kan søke. Søknadens skal kjapt evalueres og svar kan forventes senest etter tre uker