• E: adm@rederiforeningen.no

Fra stor til størst

Fra stor til størst 150 150 Bergens Rederiforening

I en tid hvor den maritime næringen går en usikker tid i møte, inngår Wilson ASA en avtale med tyske Arkon Shipping GmbH & Co hvor de overtar totalt 20 skip. Fire av skipene er under bygging og blir levert fra 4. kvartal 2021.

Wilson Ship er et av Bergens eldste rederier, med røtter tilbake til 1923. Med hovedkontor i Bergen sysselsetter de nærmere 100 kvinner og menn. Rederiet opererer innenfor segmentet nærskipsfart for tørrlast og har beskjeftigelse i Europe og Norge. WILSON vil med denne konsolideringen bli Europas største shortsea-aktør med en flåte på nærmere 130 skip.

WILSON ASA er registrert på Oslo Børs. Hovedaksjonær er Haugesund-basert Caiano AS (86,5 prosent), som eies av Eidesvik-familien med Kristian Eidesvik i spissen.

Rederiet sier i en pressemelding at avtalen er i tråd med WILSON Groups vekststrategi.

– Et større system vil bidra til å øke effektivitet, redusere den totale ballasten, forbedre driftsutgiftene samt utvide det europeiske skipsnettverket, sier pressemeldingen videre.

Finansdirektør Stig Vangen i Wilson er godt fornøyd med avtalen.

– Det er kjekt at vi nå blir størst i short sea (nærskipsfart, journ.anm.) i Europa. Det gjør at vi får større aktivitet, flere skip og vi kan være mer fleksibel overfor våre kunder, sier Vangen I et intervju til E24

– Avtalen understreker en felles tro på markedet til tross for covid-19-pandemien, heter det i pressemeldingen

Administrerende direktør Øyvind Gjerde sier i et intervju med BA

– Dette er et markedssegment som er preget av veldig mange aktører, noen store og mange små, og som har vært begrenset over tid. Det er nødvendig og riktig å skape større aktører.

Første skritt mot grønn skipsfart

Den generelle nærskipsfartsflåten er preget av høy gjennomsnittsalder, hvor behovet for fornyelse ofte er løftet frem som et ‘must’ skal skipsfarten realisere målene satt av IMO (FNs havorgan).

Avtalen som inneholder fire nybygg, er derfor rederiets første skritt mot en grønnere skipsflåte, hvor skipene blir markedets mest miljøvennlige skip innenfor nærskipsfartsegmentet.

I henhold til teknisk spesifikasjon ha skipene «Hansa Eco» nærmere 30 prosent mindre drivstoff forbruk og opptil 50 prosent lavere Co2 utslipp. Skipet er da klargjort for batteri og hybrid drift hvor det blant annet skal kunne opereres på metanol.

– I en tid hvor næringen er preget av utsatte prosjekter, permitteringer og stor usikkerhet er dette svært positive nyheter, sier daglig leder i Maritime Bergen Siv Remøy-Vangen

Avtalen er avhengig av godkjennelse av relevante myndigheter og er planlagt fullført i løpet av andre halvår 2020, med oppstart tidligst 1. september 2020.