• E: adm@rederiforeningen.no

Corvus om coron

Corvus om coron 150 150 Bergens Rederiforening

I lys av utviklingen og økningen i antall Corona-smittede, samt basert på oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet, har styret i Maritime Bergen i tett samarbeid med administrasjonen besluttet å utsette alle arrangementer som er planlagt før sommeren. Hvordan takler Maritime Bergens medlemsbedrifter den noe uoversiktlige situasjonen? Corvus svarer her på deres tiltak.

Corvus Energy leverer batterisystemer skip og de har blant annet forsynt verdens første elektriske ferge med utstyr. Som alle andre er Geir Bjørkeli, dalig leder i Corvus, opptatt av å ta situasjonen i dag på alvor, og forbygge mest mulig smitte. Corvus sendte ut melding om retningslinjer i forbindelse med virus-smitten før regjeringens enge tiltak ble kjent, og bedriftens tiltak oppdateres i henhold til  myndighetskrav.

På Corvus oppfordres først og fremst alle ansatte generelt til å ta situasjonen på høyeste alvor, og respektere selskapets instrukser og faglige råd fra offentlige helsemyndigheter. Det forventes at ansatte selv holder seg orientert via nyheter og offisielle informasjonskanaler om endringer i smittesituasjon og innførte tiltak.

Corvus har en firepunktsliste som de ansatte, og befolkningen forøvrig, bør følge:

  • Hvis du er syk, hold deg hjemme
  • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117.
  • Ved livstruende sykdom eller skade ring 113

Les mer om Helsedirektoratets anbefalinger Landingsside hos Helsedirektoratet 

Etter at alle forsvarlige tiltak mot visus-smitte er ivaretatt skal Corvus drive virksomheten så normalt som mulig, til minst mulig ulempe for ansatte og kunder. Bjørkeli informerer om at de fortsetter å betjene kundene og håndterer prosjektene sine på en profesjonell måte. Samtidig følges alle myndighetsinstrukser fra regjering og helsemyndigheter!

Når det kommer til møtevirksomhet operer Corvus med følgende regler for sine ansatte:  

  • Alle eksterne møter som ikke er forretningskritiske omgjøres til virtuelle møter. Dersom du er i tvil om det er forretningskritiske møter, konferer med nærmeste leder.
  • Alle interne sosiale arrangementer avlyses, i første omgang til og med Q2/2020.
  • All deltagelse på konferanser og utstillinger avlyses.
  • Interne møter gjennomføres som normalt, med økt fokus på smittevern og begrense antall deltagere som er fysisk til stede.
  • Vi ber om at virksomheten opprettholdes ved at man tar i bruk virtuelle hjelpemidler som telefon eller Skype i størst mulig grad.

Corvus avlyser per i dag samtlige planlagte reiser med umiddelbar virkning. Forretningskritiske reiser i Norge og utlandet relatert til serviceoppdrag, kundemøter, prosjektoppfølging og/eller leverandører skal godkjennes av CEO etter forhåndsvurdering i hvert enkelt tilfelle opp mot gjeldende reiseforskrifter, offentlige reiseråd, smitterisiko og risiko for karantene. Reiser som er godkjent bestilles utelukkende gjennom et fast reisebyrå for å sikre at ledelsen til enhver tid har oversikt over varighet og lokasjon for ansatte på reise.  

I tillegg ber naturligvis de ansatte på reise om å sørge for å sjekke reiseråd og potensielle restriksjoner, både for landet som reises til, så vel som for landet man kommer fra. Kunder skal også sjekkes om de opererer ytterligere begrensninger.  

I forbindelse med at Helsedirektoratet ber arbeidsgivere som har mulighet til å innføre hjemmekontor eller økt brukt av fleksibel arbeidstid, om å gjøre dette, ber Corvus hver enkelt linjeleder vurderer situasjonen i sin avdeling, ansattes omsorgsforpliktelser i hjemmet, bruk av kollektive transportmidler til og fra jobb, generell smitterisiko og i hvilken grad den ansatte har mulighet for å oppfylle selskapets forpliktelser ved bruk av hjemmekontor.

I forbindelse med at skoler og barnehager er blitt stengt i løpet av torsdag, setter det nye krav til fleksible løsninger for å kunne ivareta arbeidsoppgavene for selskapet, og samtidig omsorg for barn som må være hjemme fra skole og barnehage på dagtid. Linjelederne hos Corvus beslutter hvem som skal jobbe fra hjemmekontor og den ansatte tar med nødvendig utstyr for å kunne jobbe effektivt hjemmefra     

For de som fortsatt jobber på sin vante kontorplass så holdes plassen ren i form at utvidet renhold. Det oppfordres også til fysisk avstand mellom ansatte.

Når det kommer til Corvus fabrikklokaler så stenges adgangen dit fra kontorlokalet, og kun ansatte med godkjent tilgang har lov å oppholde seg der. Tilsvarende får ikke ansatte som har fast arbeidssted i fabrikklokalet adgang til kontorlokalet.

I tillegg til at det holdes virtuelle, daglige oppdateringsmøter for både å sikre fremdrift i arbeidsoppgaver og holde oversikt over smittesituasjon og behov for å innføre tiltak, har linjelederne ansvar for daglig rapportering til Emergency Board – dette møtes daglig kl. 8.30 for å overvåke situasjonen og vurdere behovet for korrigerende tiltak.

Geir Bjørkeli håper at myndighetene etter hvert vi iverksette ulike stimuleringspakker på sikt for å få hjulene ordentlig i gang igjen.