• E: adm@rederiforeningen.no

Bergens Stolthet står an av  

Bergens Stolthet står an av   150 150 Bergens Rederiforening

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl har gjennomlevd å være, to verdenskriger, bankkrisen på 80-tallet og oljekrisen. Nå står vi midt i en ny krise, men direktør Haakon Vatle er fast bestemt på å navigere også gjennom denne.

Haakon har styrt skuten som direktør fra kontoret sitt på Bradbenken siden 2016 og har gjort mange positive endringer hos stiftelsen Statsraad Lehmkuhl. Blant annet er kontor- og resepsjonsbygget på Bradbenken nå gjort om til bar med egen uteservering og plass til møter og arrangement. Om noen kan føre skuten trygt gjennom og ut på andre siden av korona-krisen, så er muligheten stor for at Vatle er rett mann. Han jobber i disse dager hardt for å opprettholde stiftelsen viktigste formål:

Bevare Statsraad Lehmkuhl for kommende generasjoner gjennom aktiv drift.

Maritime Bergen har snakket med Haakon og han sier de nå har 90% permitterte blant de ansatte. Inkludert han selv, som har gått ned til en 50% stilling. Om bord på skipet, som nå ligger i dokk på Laksevåg, har de opprettholdt en minimumsbemanning.

Seilskipet Statsraad Lehmkul ble bygget som skoleskip i 1914, og skoleskip er det enda. I mars krysset skipet som vanlig Atlanteren, og kom hjem etter et tre måneders tokt med Sjøkrigsskolens førsteårs kadetter. I tillegg til å være skoleskip er skipet åpent for allmennheten.

Alt tegnet for at 2020 kom til å bli det beste året i Stiftelsen over 40 årige historie. Aldri har skipet solgt så bra, med rekordmange utsolgte tokt og godt belegg på skjærgårdsturer. Aktivitet som sikrer 80 % av stiftelsens økonomi. Aktivitet som nå i sin helhet må kanselleress.

Med et årlig budsjett på over 50 millioner, som stiftelsen altså stort sett henter inn gjennom kommersiell drift, er Vatle og hans mannskap i hardt vær. Siden Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl  er en stiftelse faller de utenfor kontantstøtteordninger som i dag er satt inn for å hjelpe norsk næringsliv gjennom Korona-krisen. Men Vatle nekter å legge skipet i opplag!

Vi kan ikke legge oss ned – det eneste som gjelder er opp og fram! Sier direktør Haakon Vatle

Den nevnte dokkingen på Laksevåg er skyndet fram et halvt års tid. Og denne kan du følge direkte i dag, 23. april! Vanligvis legger hun til på Laksevåg i den kaldeste og roligste tiden i Bergen, men i år benyttes vår og sommer til vedlikehold. En tid som vanligvis er stappfull av tokt og skjærgårdsturer. På denne måten både taper og bruker stiftelsen penger på én og samme tid. Ved å gå i verft fra april 2020 vil også Statsraad Lehmkuhl bidra til å holde AS Norge og samfunnsmaskineriet i gang.  – et tiltak Vatle håper blir verdsatt.. Denne våren får altså flere bedrifter og organisasjoner, i form av verft og utstyrsleverandører, litt mer arbeid grunnet den fremskyndede dokkingen.

Selv om Statsraaden stort sett holdes flytende ved hjelp av egen inntekt, får stiftelsen uvurderlige driftstilskudd fra stat, fylke og kommune.  I tillegg søkes de samme instanser om ekstra midler ved behov, som ekstra vedlikehold.

One Ocean
Selv om mesteparten av bemanning både om bord og på land er permittert så kommer ikke Statsraad Lehmkuhl til å gå i opplag i kommende periode.

– Vi er fast bestemt på å komme oss gjennom dette på best mulig måte og skal bruke tiden til å forberede oss til den lenge planlagte jordomseilingen og ekspedisjonen ved navn «One Ocean –Setting Sail for the Future». En ekspedisjon som skal rette fokus  på bærekraft og kunnskap om havet.

«One Ocean» starter i september 2021 og er en offisiell del av FN sitt havtiår og et nasjonalt prosjekt der både Utenriksdepartementet, Næringsdepartementet og nasjonale institusjoner innen akademia, forsking, utdanning og næringsliv er partnere.

Haakon Vatle sier de har god dialog med både det offentlige (stat, fylke og kommune) og andre kommersielle partnere som er begeistret for tiltaket vi gjør, og har fått signal på at de vil bidra med midler for å kunne gjennomføre verftsoppholdet på en økonomisk forsvarlig måte

–  det er helt klart at Statsraad Lehkmuhl trenger gode venner mer enn noensinne i disse tider, sier Vatle                

Historien
Litt mer om historien til skoleskipet vårt. Etter å ha vært skoleskip for den tyske handelsflåten under første verdenskrig, var skipet innom engelskmennene, som tok henne som krigsbytte, før Norges Rederiforbund kjøpte henne tilbake til oss i 1923 for 300.000. Året etter ble seilskuten Bergens eget skoleskip.

Vi hopper frem til 1977. Da ble Statsraad Lehmkuhls venner opprettet. Den gang da hadde vennene titusenvis av medlemmer Da Statsraad Lehmkuhl ble en stiftelse i 1978, var skipet i elendig forfatning etter å ha ligget for anker i flere år, og skipet sto i fare for å bli solgt til utlandet. Venneforeningen dro derfor i gang en formidabel massemønstring og pengeinnsamling blant bergenserne. Med det betydelige økonomiske bidraget som ble overrakt den nyopprettede stiftelsen, kunne det viktige arbeidet med å ruste opp skipet endelig starte.  Venneforeningen bidro dermed sterkt til å redde Statsraad Lehmkuls framtid.I dag er vennegjengen noe mindre med rundt 3000 medlemmer. Disse betaler hver 350 kroner i årlig kontingent og Vatle håper naturligvis enda flere vil bli med i venneforeningen og sammen hjelpe til å holde skipet vårt i drift og bidra til at det er Bergen som har verdens største, eldste og best bevarte seilskip.

Han har stor tro på at 2021 skal bli et nytt strålende år fylt med tokt og skjærgårdsturer om bord og konserter og god stemning i Statsraaden Bar & Reception – og sist, men ikke minst: Starten på ekspedisjonen «One Ocean», det største prosjektet i skipets historie.

Maritime Bergen heier på vår flotte skute, på Haakon og hele hans mannskap!