• E: adm@rederiforeningen.no

Alle må bidra

Alle må bidra 150 150 Bergens Rederiforening
I disse tider må alle trø utenfor kontraktens rammer for å tilpasse seg situasjonen som er. Og alle må ta en bit av kaken og bidra litt. Dette sier daglig leder i KIS Maritime AS, Birger Andre Hansen. Vi tok en prat med ham om hvordan hverdagen er for ham og hans ansatte.

KIS Maritime AS er bindeleddet mellom sjøfartsnæringen og KIS Gruppen som kompetanseenhet.  De tilbyr et fullstendig program for montering, sertifisering, reparasjon, rådgivning, service og forebyggende vedlikehold av alle fartøyers løfteinnretninger og -utstyr. Fra KIS sitt hovedkontor i Bergen prosjekteres service- og reparasjonstjenester direkte mot rederi, managementselskaper og skipets ledelse.

I dagene etter at Norge ble stengt ned snakket vi med daglig leder i KIS Maritime AS, Birger Andre Hansen. Da var det ingen store endringer og KIS hadde en bortimot normal hverdag.  Vi tok en prat med Birger Andre igjen for å høre litt om hva status er seks uker etter at koronakrisen var et faktum i Norge.

Birger Andre forteller at de har godt med arbeid fortsatt, men merker at det er litt roligere på telefonen.

-Vi har god pågang på tilbud og forespørsler så verden står ikke stille for vår del enda.

KIS Maritime har alle i arbeid stort sett til enhver tid. De har gjort en del tiltak som de håper vil holde dem i produktivitet fremover.

-Skulle noen redere trenge hjelp i disse tider, stiller vi mer enn gjerne opp sier Birger Andre Hansen

Bedriften holder i dag kunderelasjonene ved like ved bruk av Skype og telefon, og frem til nå har det gått fint selv om de gjerne skulle kommet seg ut på besøk til de enkelte igjen. Kontraktene de har i dag innebærer en god del utenlandsarbeid, men med covid-19 har reisevirksomheten stoppet opp. Sammen med kundene sine har de klart å skape mye arbeid på skipene som befinner seg lokalt og i Norge for øvrig.  Noen rederier benytter seg av tre måneders utsettelse på sertifiseringer Sjøfartsdirektoratet har gitt tillatelser til, men stort sett får de komme om bord for å utføre arbeid på dekk.  – Dette er vi veldig glade for og setter utrolig stor pris på sier Birger Andre Hansen.

–          I disse tider må alle trø utenfor kontraktens rammer for å tilpasse seg situasjonen som er, og her må alle ta en bit av kaken og bidra litt.

 

Slik det ser ut vil koronakrisen gi større konsekvenser enn finanskrisen og offshorekrisen, med store endringer i samfunnet.  KIS Maritime AS er heldige og har ingen endringer i forespørsler og håper det holder seg på samme nivå.

Birger Andre Hansen sier de håper de snart får komme seg på reise og hilse på kundene sine rundt om i verden. Hansen mener ellers at de tiltak og krav som regjeringen har kommet med har vært viktige, og ting kunne vært mye verre uten disse.

-Konsekvensene kommer til å bli store, og det har jo enkelte fått erfart ganske så godt allerede. Men jeg tror vi kan begrense det med at alle bidrar litt. Med de tiltak som er gjort er det fullt mulig å la lille Norge rulle videre i lavt tempo. Det handler om at alle må bidra og vise hensyn til situasjonen som er og ikke skalke lukene helt, avslutter Birger Andre Hansen.