• E: adm@rederiforeningen.no

Trenger Norge et Havinor?

Trenger Norge et Havinor? 900 608 Bergens Rederiforening

Tidlig mandags morgen holdt Maritime Bergen, i samarbeid med Bergens Rederiforening og Kystrederiene, frokostmøtet «Trenger Norge et ‘Havinor’»?

Det ble servert god frokost hos Statsraaden Bar & Reception før daglig leder i Maritime Bergen Harald Victor Hove introduserte første innleder, Tor Arne Borge. Borge er administrerende direktør i Kystrederiene og åpnet møtet med en kort introduksjon av seg selv og Kystrederiene, før han gikk inn på hvorfor vi sårt trenger et «Havinor».

Borge forteller om den store forskjellsbehandlingen som foregår mellom sjø, bane og vei. I dagens avgiftsregime er det store forskjeller mellom nettopp disse tre transportformene. Der bane og vei har henholdsvis 4 og 7 avgifter, har sjø hele 26 forskjellige typer avgifter og vederlag. Hvorfor er det slik når sjøtransport er det mest miljøvennlige og trygge alternativet? Å bruke vei istedenfor sjø medfører økt risikoer som møteulykker, tunnelbrann, utslipp av farlig last og generell høyere miljøbelastning.

– Man overfører risiko på samfunnet, og det er samfunnet som må betale, sier Tor Arne Borge.

Møtets andre innleder er Nils Magne Fjereide, administrerende direktør og deleier av Misje Rederi AS. Fjereide styrker argumentet til Borge og påpeker at sjøveien er den mest miljøvennlige, da det med skip kan tas flere tusen tonn med ett løft. I følge transport-etatenes godsanalyse kan det overføres 5-7 millioner tonn gods fra vei til sjø, og få en samfunnsgevinst på 1,3 millioner. Dette tilsvarer hele 300 000 færre lastebiler på veiene!

Møtet ble avsluttet med et politisk kvarter, hvor stortingsrepresentanter Ruth Grung (Ap), Ove Trellevik (H) og byråd Dag Ingen Ulstein diskuterer i hvor stor grad det burde være statlig styring av havnene i Norge. Grung melder et klart ja til statlig styrte havner, mens Trellevik er for et større regionalt ansvar. Dag Inge Ulstein avslutter med å si at de ønsker å forvalte sitt ansvar på en god måte og at de kan starte med å gi transport til sjøs og land lik oppmerksomhet.

Maritime Bergen følger opp dette temaet når vi treffer Hordalandsbenken på Stortinget 6. mars.