• E: adm@rederiforeningen.no

Tiltak fra Vestland fylkeskommune

Tiltak fra Vestland fylkeskommune 150 150 Bergens Rederiforening

Vestland fylkeskommune ønsker å dempe konsekvensene av Koronapandemien og legger fram en krisepakke på 22,1 millioner kroner. I en saksutredning om konsekvensene av pandemien, understreker de at det er mange kapitaltunge næringer i fylket og det blir viktig for dem å sette inn tiltak der de kan hjelpe næringslivet best.

Det er ingen tvil om at pandemien treffer næringslivet hardt, men fylkesrådmannen påpeker at det fortsatt er vanskelig å si hvem krisen treffer hardest, som vil føre til bredere og mer generelle tiltak. Samtidig har fylkeskommunen erfaring fra tidligere utfordringer med oljeprisfallet fra 2014 til 2017, som vil komme godt med.

Vestland fylkeskommune skriver selv at fylket er tungt representert av bedrifter innenfor oljeservice og maritime næring. De rammes av plutselig lav etterspørsel, innreiseforbud for kritisk arbeidskraft, karantener og hjemmekontor som er nærmest umulig å gjennomføre. Dette fører selvsagt til regnskap som går rett i minus.

For å dempe konsekvensene av Koronakrisen legger Vestland fylkeskommune fram en krisepakke med en ramme på 22,1 millioner. Pakken er rettet til reiselivlivsnæringen og lignende bransjer, leverandørindustri til olje og gass, små- og mellomstore bedrifter, og tiltak rettet mot bedrifter gjennom avtale med Innovasjon Norge.

Dette er eit akutt-tiltak for å hjelpe der det trengst mest, seier fylkesordførar Jon Askeland

Konkrete tiltak som vil gjennomføres og kan ha innvirkning på maritim næring er blant annet:

  • 4,4 millioner i støtte til enkeltbedrifter.
  • 11,4 millioner kroner til bedriftsintern opplæring i bedrifter. Mange små og mellomstore bedrifter mangler innovasjons- og omstillingskompetanse, samt kunnskap innenfor digitalisering og automatisering. Dette vil bli viktig i tiden fremover.
  • 3 millioner til oppstart av nye bedrifter.
  • Øke tilbudet til etter- og videreutdanning.
  • 9 millioner til forskings- og innovasjonsprosjekt. En korps av kompetansemeglere er nå mobilisert til å hjelpe bedrifter i gang med forsking for å øke innovasjon.
  • Øke mulighetene for å gjennomføre nye investeringstiltak innen samferdsel og kollektiv.
  • Det jobbes med en ordning rettet mot de største bedriftene, med forslag å gjenopprette statens obligasjonsfond. Ordning vil ha en ramme på 50 milliarder kroner som kan investeres i obligasjonslån utstedt av norske bedrifter.

Maritime Bergen ser positivt på forståelsen Vestland fylkeskommune viser ovenfor utfordringene i den maritime næringen og viktigheten av krisepakken som legges fram.