• E: adm@rederiforeningen.no

Skoleskipet blir forskningsfartøy

Skoleskipet blir forskningsfartøy 150 150 Bergens Rederiforening

I 2021 skal Seilskipet Statsraad Lehmkuhl på sin første ekspedisjon og jordomseiling. «One Ocean – Setting Sail for the Future» er et 18 måneders tokt som skal ha fokus på bærekraft og kunnskap om havet. Gjennom besøk til mer enn 35 havner er toktet del av FN sin satsning på havet det kommende tiåret.

One Ocean – en jordomseiling med dypere mening
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl legger fra kai i september 2021 og vil ikke være å se i Bergens bybilde igjen før april 2023. One Ocean er en massiv satsing over ett og et halvt år som skal ha fokus på tiltak som skal sikre havene for fremtiden. I tillegg til å ha om bord medseilere som skal utdannes til å bli fremtidens bærekraftige ledere, er forskning fokus på One Ocean.

Norge er en stolt havnasjon med kunnskap og ressurser til å skape bærekraftige løsninger, sier Haakon Vatle, direktør i Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Statsraad Lehmkuhl følger en rute som tidligere ikke er blitt grundig studert og forsket på. Underveis vil det samles informasjon om plastforsøpling, artsmangfold, forsuring av hav, temperatur, støy i havet og mye mer. Planen er at man på landsiden skal kunne følge med på skipet og de ulike målingene og rapporter gjennom hele ekspedisjonen.

Norges-ambassadør
I tillegg til å være en kjendis her til lands vil seilskipet Statsraad Lehmkuhl gjøre seg bemerket globalt, og bidra til FNs internasjonale havtiår som starter i 2021. Gjennom sin seilas på over 52 000 nautiske mil skal skipet innom mer enn 35 havner verden over. I havnene skal det være fokus på diplomati og konferanser med seilskipet som scene, og håpet er å gjøre seg bemerket som en nasjon som baner vei ved å forplikte seg til tiltak som gagner våre felles hav.

Statsminister er goodwill-ambassadør
Statsminister Erna Solberg ble tidligere goodwill-ambassadør for One Ocean, noe som uten tvil gir tyngde til budskapet.

Mange og store samarbeidspartnere fra forskning, næringsliv og politikk er om bord, og er med å understreke hvor Norge står når det kommer til holdning til en bærekraftig forvaltning av havet.

Hvordan kan du bli med?
Flere av etappene på ekspedisjonen vil være åpne for alle til å delta på, mens andre etapper vil være lukket for egne utdannings- forsknings og næringsinstitusjoner. De åpne kommersielle toktene vil bli lansert tidlig høsten 2020 og vil kunne bli en opplevelse som vil mangle sammenligningsgrunnlag.

Norge er en stolt havnasjon med kunnskap og ressurser til å skape bærekraftige løsninger. Men nå haster det. Vi kan ikke sitte å se på. Vi som nasjon må vise vei, dele kunnskap og bidra til å iverksette forpliktende tiltak for å sikre havene våre, sier Vatle.