• E: adm@rederiforeningen.no

Et HAV av muligheter!

Et HAV av muligheter! 150 150 Bergens Rederiforening

Med mål om å rekruttere flere jenter til maritim næring, ble karrieredagen for jenter i ungdoms- og videregående skole gjennomført for åttende gang av Maritime Bergen, i samarbeid med og på VilVite.

I en av Norges største kompetansebaserte bransjer finnes det uante muligheter, og næringen er avhengig av nok og riktig kompetanseproduksjon. Jenter er fortsatt en uutnyttet ressurs i det maritime, og for å øke kvinneandelen og synliggjøre næringen for unge kvinnelige elever og rekruttere til realfaglige- og maritime utdanningsløp ble Et HAV av muligheter gjennomført onsdag 12. februar.

Ved å vise de mange mulighetene som en utdanning rettet mot havet gir, håper vi at Et HAV av muligheter gir inspirasjon til å nettopp velge denne retningen.

Gjennom 10 ti-minutters foredrag fra utdanningsinstitusjoner og maritime bedrifter fikk deltakerne vist et bredt bilde av den viktige næringen. Det var også lagt inn pauser med servering, for å sikre at konsentrasjonen og humøret ble holdt oppe.

Etter foredragene fortsatte fagdagen i utstillingen på VilVite – her ble det tid til mer fagprat i tillegg til utforskning og konkurranser. Utstillingen var fylt med stands hvor deltakerne fikk anledning til å møte en rekke representanter fra både utdanningsinstitusjonene og næringslivet i Bergen. Rollemodellene fortalte om sine utdanningsvalg og erfaringer fra bransjen, og gav råd til videre utdanningsretninger.

Maritime Bergen ønsker å takke alle elevene, lærere, rådgivere og foresatte som deltok på arrangementet. Vi setter også pris på alle utdanningsinstitusjonene og bedriftene som stilte på stand og holdt presentasjoner. Ikke minst takker vi økonomiske birdragsytere:

 • Bergen kommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering
 • Equinor
 • Grieg Foundation
 • Bergens Rederiforening
 • FRAMO
 • Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse
 • Utkilen

Foredrag:

 • Valgene som former min fremtid. Min vei fra Et HAV av muligheter til en maritim karriere, med Kristin fra Knowit
 • Fagbrev OG studiespesialiserende – Hvordan få både i pose og sekk, med Stina og Marianne fra FRAMO
 • Hvordan velge rett studie? med Helene fra Marinteknikk på Høgskulen på Vestlandet
 • Hvorfor valgte jeg havteknologi? med Camilla fra Universitetet i Bergen
 • ENT3R GJØR M3ST3R! med Hedda og Ida fra ENT3R
 • Ta steget og bli en del av noe stort med Rolls-Royce. med Caroline fra Rolls-Royce
 • Utkilen – Tradisjonelt rederi – Framtidens Shipping. med Nina fra Utkilen og Tonje fra Maritimt Opplæringskontor.
 • Energiselskapet Equinor. Med Mari fra Equinor.
 • Ikke helt A4. Victoria de Lange fra ResQ.
 • Verdens beste lederutdanning. Synne fra Sjøkrigsskolen.

I tillegg stilte også G2 Ocean, BI, NTNU Ålesund, Maritimt Opplæringskontor og Fagskolen i Hordaland på stand.