• E: adm@rederiforeningen.no

Nyhets quote

Nyhet, 14 mai

Nyhet, 14 mai 350 350 Bergens Rederiforening

Det ene skipet etter det andre ble flagget ut, og deretter fulgte rederi og management. Det føltes som om jeg sagde over grenen jeg satt på, og at det bare…

read more