Norges Rederiforbund

Bergens Rederiforening er en krets av Norges Rederiforbund.

Norges Rederiforbund er en arbeidsgiver og interesseorganisasjon for norske rederier og offshoreselskap, og har om lag 160 medlemmer innen tank- og bulktransport, nærskipsfart og offshorerelaterte virksomheter.

Arbeidsområder og strategi

Forbundets viktigste arbeidsområder er nasjonal og internasjonal næringspolitikk, arbeidsgiverspørsmål, kompetanse og rekruttering, miljø og innovasjon samt sikkerhet til sjøs. Rederiforbundets virksomhet skjer i nær kontakt med næringen.

Strategien har som hovedmål å posisjonere Norges Rederiforbund og norske rederier som en fortsatt ledende internasjonal maritim aktør i et fremtidsbilde kjennetegnet ved økt behov for global handel og sjøtransport, økende overføring av gods fra land til sjø og en økende etterspørsel etter energi med vekst i offshore aktiviteter.

Rederiforbundets 100 års jubileum

Norges Rederiforbunds historie er en reise som har vart i 100 år. Organisasjonen ble stiftet 15. september 1909 i Kristiania, under navnet Norges Rederforbund, og skiftet til sitt nåværende navn i 1984.

Besøk Norges Rederiforbunds egen hjemmeside.