Fakta

Visste du at Norge...?

 • kontrollerer en av verdens største handelsflåter
 • har omtrent 200 rederier og omtrent 600 skip i internasjonal handel
 • sysselsetter 56.000 sjøfolk fra hele verden - 1/4 er norske
 • har verdens nest største maritime offshorenæring
 • klassifiserer 17 % av verdensflåten
 • har flere av verdens ledende skipsmeglerfirmaer
 • har verdens største shippingsbanker
 • har 7 % av verdensmarkedet for skipsutstyr
 • er verdensledende innen maritim forskning
 • har verdens fjerde største verftsgruppering
 • bygger de mst avanserte offshorefartøyer i verden

 

Visste du at i Bergensregionen..?

 • har flere av de verdensledende rederiene hovedkontor
 • sysselsetter den maritime næringen over 30.0000 mennesker
 • består den maritime næringsklyngen i Bergensregionen av rederier, verft, høyteknologiske utstyrsleverandører og verdensledende tjenesteleverandører, og den omfatter mer enn 500 virksomheter
 • er det over 500 norskregistrerte skip, og 40 rederier som seiler utenlands
 • har vi en av de største havnene i Europa (Bergen havn), og byen er vedensledende innenfor transport av kjemikalier
 • er rederiet Odfjell SE lokalisert, som er størst i verden
 • finner vi Bergen Group, som er et av Europas største verft
 • er flere av leverandørbedriftene i regionen verdensledende innen skipsindustrien, blant disse er TTS Marine AS som leverer utstyr som brukes på skipene
 • er vi i verdenstoppen innen sjøforsikring og finansiering
 • er vi verdensledende innen undervannsteknologi