Om Rederinæringen

Rederier er kjernen i de maritime miljøene i Norge, og de fyller mange viktige roller. De er store kunder for verft, utstyrsprodusenter og maritime tjenesteytere.

Norske rederier kontrollerer verdens femte største flåte, målt i antall skip og dødvekttonn. Målt i verdi er gass- og kjemikalietankere den klart største gruppen, fulgt av offshorefartøy. I volum er oljetankere størst, fulgt av gass- og kjemikalietankere og bulkskip.

Innovasjon og kunnskap

Rederierne utøver et kontinuerlig innovasjonspress på sine kunder, og bidrar til å bringe leverandører og samarbeidspartnere ut på internasjonale markeder.

Rederiene bidrar i stor grad til økt kunnskapsnivå og til et mer spesialisert kompetansemiljø og vare- og tjenestetilbud. Dessuten representerer redere et betydelig privat eiermiljø som bidrar til å øke dynamikken i norsk næringsliv. Det siste er en av de viktigste kildene til produktivitetsvekst i et lands økonomi.

Norske rederier er blant de ledende i verden innen en rekke skips- og markedssegmenter, og de fleste opererer globalt.

Arbeid i næringen

I en maritim næring jobber man verden rundt hver dag. Tempoet er høyt og ingen dager er like. Ansatte i den maritime næringen arbeider hvor og når oppgavene krever det. Kundene befinner seg over hele kloden, og vi driver forretning hele døgnet året rundt. Det kreves god kremmerånd, krysskulturell kompetanse, interesse for høyteknologi, gode sosiale antenner og en global innstillling for å frakte verdenshandelen best og billigst frem.

 

Last ned rapporten "Maritim Verdiskaping i Bergensregionen - den industrielle shippinghovedstaden" under.

Mer i denne kategorien Fakta »