Styret

Styret i Bergens Rederiforening 2020/2021 ble valgt på generalforsamlingen 28. mai og består av:

Styreleder

Nils Magne Fjereide - Misje Rederi

Styremedlemmer

Harald Fotland - Odfjell SE

Marianne Møgster - DOF Subsea AS

Linda R. Myklebust - Shearwater AS

Siri Anne Mjåtvedt - Utkilen

  

Varamedlemmer

 Matthew Duke - Grieg Star

Ørjan Lunde - KGJS