Forebyggende arbeid mot piratvirksomhet

Kirkens Nødhjelp har siden 1994 jobbet med prosjekter i Somalia, og nå har både Norges Rederiforbund og Den Norske Krigsforsikring valgt å bidra til prosjektet ”Puntland Counter Piracy and Ex-Pirates Rehabilitation and Livelihoods Project”.

De tre organisasjonen inngår samarbeid for å forebygge den stadig mer omfattende piratvirksomheten i Adenbukta utenfor Somalia.

Om prosjektet "Puntland Counter Piracy and Ex-Pirates Rehabilitation and Livelihoods Project”:

Prosjektet driftes av Kirkens Nødhjelp og omfatter blant annet forebyggende og yrkesrettet rehabilitering av ex-pirater, folkeopplysning og holdningsskapende arbeid med lokale religiøse ledere som sentrale aktører, produksjon av interaktive tv-programmer og støtte til lokale anti-pirat organisasjoner.

Norges Rederiforbund og Den Norske Krigsforsikring for Skib vil støtte prosjektet ”Puntland Counter Piracy and Ex-Pirates Rehabilitation and Livelihoods Project” med til sammen 6.8 millioner kroner over en treårsperiode, og det foregår nå også samtaler om økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet.

Dette prosjektet er ett av mange prosjekter i området og behovet for hjelp er enormt. Klimaendringer og massiv tørke, mislykkede avlinger og kraftig økning i matvareprisene er i ferd med å ta strupetak på befolkningen i store deler av Øst-Afrika. I følge de siste beregningene fra britiske Oxfam og flere av Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjoner, kan så mange som 23 millioner mennesker nå være truet av hungersnød.

 

Samfunnsansvar


Notice: Trying to get property of non-object in /srv/sites/rederiforening/htdocs/modules/mod_k2_content/mod_k2_content.php on line 33

Notice: Trying to get property of non-object in /srv/sites/rederiforening/htdocs/modules/mod_k2_content/mod_k2_content.php on line 35