Samarbeidspartnere og roller

  Norges Rederiforbund

  Norges Rederiforbund

  http://www.rederi.no/

  Bergens Rederiforening er landets eldste kretsforening av Norges Rederiforbunds. Rederiforbundet er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon innen skipsfart, og rederiforeningens medlemmer er sterkt representert i forbundets styre, og i en rekke av forbundets utvalg.

  Maritimt Forum

  Maritimt Forum

  http://maritimt-forum.no/

  Bergens Rederiforening er en av stifterne til Maritimt Forum Bergensregionen. Dette er breddeorganisasjonen for hele den maritime klyngen, og samler både rederi, verft, tjeneste og utstyr. Rederiforeningen er representert i stiftelsens styre.

  Youngship

  Youngship

  http://www.vilvite.no/

  Youngship er en non profit-organisasjon for unge profesjonelle, innenfor den maritime næringen i Bergen.

  Bergens Rederiforening er fast sponsor av Youngship Bergen.

  Maritime Bergen

  Maritime Bergen

  Maritime Bergen

  Maritime Bergen er et fellesløft for økt samhandling og synliggjøring hvor Bergens Rederiforening har tatt en aktiv rolle. Felles innsats gir felles resultater, og derfor utvikles det konkrete samarbeidsprosjekt for å fremme næringens fellesinteresser. .