Medlemsside

Bergens Rederiforening har en stabil medlemsmasse som består av omlag 80 medlemsbedrifter. Hovedtyngden er rederier, men foreningen har også medlemmer fra andre ledd i klyngen.