Maritime Bergen og Bergen og Omland Havnevesen har den glede å invitere deg til en helt ny konferanse om grønne havner i Europa. Dette er en unik mulighet til å få siste nytt om hva som skjer innen arbeidet, og høste erfaringer fra utviklingen av…

Stø kurs i usikre tider

Med forslaget til statsbudsjett for 2018 viderefører regjeringen viktige maritime rammevilkår som rederiskatteordningen og refusjonsordningen for sjøfolk. Men samtidig svekkes ambisjonene om et grønt taktskifte. – Maritime Bergen mener det er positivt at Regjeringen følger opp sin maritime strategi og holder fast ved gode og…

Bergen cruiser framover!

Mange av Maritime Bergens medlemmer brukte nok en lunsj sammen med øvrige kolleger i den maritime klyngen. Denne gangen var det Bergen som cruise-by som var temaet. Aldri før har Bergen mottatt flere cruiseturister enn i 2017-sesongen, og flere skal det bli! Hva betyr det…
I uken frem mot stortingsvalget publiserer Maritime Bergen kandidatintervjuer med representanter fra ulike parti. I dag, Tor Sundby fra Rødt. 1. Hvordan vil ditt parti arbeide for å nå målet om å flytte gods fra vei til sjø? Rødt har programfestet at vi vil arbeide…

Brukermeny

Siste nytt

Det skjer