Årets Shippingnavn

Administrerende direktør i Karsten Moholt AS, Linn Cecilie Moholt, er tildelt WISTA LeaderShip Award 2014 av WISTA Norge. Moholt, som også er nestleder i styret til Maritimt Forum Bergensregionen, tildeles prisen som en anerkjennelse av hennes faglige kompetanse og teft for innovasjon og lederskap som…

Avtale om nødhjelp

Norske rederier skal bistå med transport ved kommende katastrofer. Den første avtalen i sitt slag i verden ble inngått mellom Verdens Matvareprogram (WFP) og Norges Rederiforbund. Den ferske samarbeidsavtalen skal styrke WPFs evne til rask respons når rederiforbundet stiller sitt nettverk og ekspertise til rådighet…

Powered by nature

- Gjennom samarbeid skal det maritime miljøet avdekke hullene som kan gi forretningsmuligheter og økt bruk av naturgass på skip, forteller daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen, Susanne Rislå Andersen om det nye LNG- klyngesamarbeidet. Fokuset på bruk av LNG som drivstoff på skip blir…

Vestlandet på topp

Et rikt, komplett og kompetent, maritimt miljø er årsakene til at Vestlandsregionen er så suksessrik, sier Irene Basili. Næringen på Vestlandet gjør det bedre enn noen gang. Nyskaping og innovasjon er på topp i regionen, samtidig som sysselsetting og verdiskaping er økende.Update, Wikborg Reins nyhetsmagasin,…

Brukermeny

Siste nytt

Det skjer