Kunnskapsbasert regulering av havnæringene, målrettet satsning på forskning og innovasjon samt styrking av internasjonal konkurransekraft er sentrale punkter i regjeringens havstrategi. Norge har viktige fortrinnOrganisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid (OECD) viser i sin rapport «The Ocean Economy in 2030» at den økonomiske aktiviteten i…
I en pressemelding forteller Statsraad Lehmkuhl at de sammen med Brann og Fløyen startet et samarbeid i 2016 hvor de jevnlig møtes og diskuterer felles utfordringer og muligheter for samarbeid og hvordan de sammen kan løfte hverandre og tiltak i Bergen by til nye høyder.…
Rederiet Stenersen setter inn batterier i de nye fartøyene sine og sparer både drivstoff og miljø. Med støtte fra Enova får rederiet ta i bruk batteriteknologi og gå over til noe som muligens blir verdens første hybriddrevne kjemikalietanker.. – Med hundre havneanløp i året per…

Maritimt år 2016

Bergens Rederiforening er en av de viktigste støttespillerne til Maritime Bergen, og det siste året har vært preget av økt samarbeid med de andre blå klyngene i vår region. Året 2016 har vært preget av høy aktivitet med gjennomgangstemaer knyttet til Maritime Bergens tre hovedmål,…

Brukermeny

Siste nytt

Det skjer