Endringer i shipping bransjen

Nedskrivninger i skipsverdiene og halvering av Tailwind AS sin flåte. Tailwind i Bergen gjør nye nedskrivninger av skipsverdiene. Flåten er halvert på kort tid. I følge Dagens Næringsliv merker blant annet det Bergens baserte skipsinvesteringsselskapet, Tailwind verdifallet innen shipping. Det viser seg nemlig at Tailwind…
Onsdag 17. september samlet Bergen Rederiforening til medlemsmøte på Galleri Nygaten. Hovedforedraget ble holdt av Sturla Henriksen, med stab fra Rederiforbundet. Over 30 personer møtte opp på denne solfylte dagen. Diskusjonene var tuftet rundt de mange internasjonale utfordringene, fartsområdeutvalget hvor Rederiforbundet var med i utvalget,…
Arbeidet med regjeringens nye maritime strategi er i full gang og Næringministeren oppfordrer den maritime næringen å tenke høyt. Nå inviterer næringsminister Monica Mæland næringen i fem byer til å tenke høyt om hvordan vi sammen kan styrke maritim sektor. - For å sikre at…
Fra og med 1. oktober starter det formelle samarbeidet mellom Westfal-Larsen Shipping og Saga Forest Carriers som danner Saga Welco. Det nye selskapet vil ha hovedkontor på Nøtterøy, der Saga Forest Carriers allerede er etablert. Dette vil trolig føre til få konsekvenser for ansatte ved…

Brukermeny

Siste nytt

Det skjer