Bjørn K. Haugland fra DNV GL oppfordrer den maritime bransjen til å tenke nytt, samt omstille seg for å hevde seg i den internasjonale konkurransen. Bjørn K. Haugland konserndirektør og Chief Sustainability Officer (CSO) i DNV GL skrev nylig et innlegg om internasjonal påvirkning i…
Viktig satsing på infrastruktur, men satsingen på sjøtransporten må være sterkere Regjeringen legger opp til en økt satsing på infrastruktur og kystforvaltning gjennom en samlet bevilgning på 2,75 milliarder kroner. -Regjeringen gir med dette et positivt signal om at de ønsker å styrke sjøtransportens rolle…
Et nytt nettsted for maritime nyheter er lansert. – Målet er at maritime.no skal bli det naturlige valget som startside for alle som jobber i den maritime næringen, forteller redaktør Susanne Rislå Andersen. Med flere års erfaring som daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen er…
Bergen beholder stillingen som Norges suverent største skipsfartsby. Tross i at stadig færre skip er registrert i NIS, Norsk internasjonalt skipsregister beholder Bergen stillingen som Norges suverent største skipsfartsby i følge Dagens Næringsliv. Per 1. oktober antall skip i NIS redusert til 523. Det er…

Brukermeny

Siste nytt

Det skjer