Viktig satsing på infrastruktur, men satsingen på sjøtransporten må være sterkere Regjeringen legger opp til en økt satsing på infrastruktur og kystforvaltning gjennom en samlet bevilgning på 2,75 milliarder kroner. -Regjeringen gir med dette et positivt signal om at de ønsker å styrke sjøtransportens rolle…
Et nytt nettsted for maritime nyheter er lansert. – Målet er at maritime.no skal bli det naturlige valget som startside for alle som jobber i den maritime næringen, forteller redaktør Susanne Rislå Andersen. Med flere års erfaring som daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen er…
Bergen beholder stillingen som Norges suverent største skipsfartsby. Tross i at stadig færre skip er registrert i NIS, Norsk internasjonalt skipsregister beholder Bergen stillingen som Norges suverent største skipsfartsby i følge Dagens Næringsliv. Per 1. oktober antall skip i NIS redusert til 523. Det er…
I den store sammenheng er noen av nasjonens viktigste verdiskapere usynlige. Her på Vestlandet bør varselklokkene ringe. Skriver Elisabeth Grieg i Sysla.no . I innlegget legger Grieg vekt på usynligheten i den maritime bransjen og deres omdømme. En bransje hvor omdømme ikke blir vektlagt og…

Brukermeny

Siste nytt

Det skjer