Sjøtrikken lansert

  • fredag, 24 januar 2014 00:00

Næringsklyngen Maritime CleanTech West lanserer et hurtiggående og grønt konsept for kollektivtransport på vannet. Er dette fremtidens kollektivtransport? –Urban Water Shuttle kan sammenlignes med et T-banenett til sjøs, drevet av nullutslipps energi, forteller Hege Økland, prosjektleder for Maritime CleanTech West (MCTW), som står bak konseptet. MCTW er en maritim og grønn næringsklynge med bedrifter og forskningsmiljø fra Sunnhordland, Bergens- og Haugesundsregionen. – Siden fartøyet vil trafikkere i befolkningstette områder, vil redusert utslipp av svovel, NOx, partikler mm gi en stor miljømessig gevinst, forteller Økland. – Overføring av trafikk fra vei til sjø vil gi redusert belastning på veinettet med de samfunnsøkonomiske gevinster dette medfører. At fartøyet vil være tilnærmet støyfritt vil også ha stor miljømessig betydning, sier Nils Aadland, prosjektleder for Urban Water Shuttle. Effektivt både på kostnad og energi Fartøyet har installert batteri som blir ladet fra strømnettet på land. Det bygges i aluminium, som er et energieffektivt og bærekraftig materiale med lave vedlikeholdskostnader. – Sammenlignet med en tilsvarende konvensjonell ferge kan man spare 3 millioner kr i året i bare på drivstoff. Den årlige utslippsreduksjonen vil være tilsvarende utslippene fra 250 personbiler, forteller Nils Aadland. Nytt eksporteventyr?

Fra USA via Europa til Asia er det et stort fokus på å redusere lokale utslipp i tett befolkede områder. Eksempelvis har EU en målsetting om minimum 10 prosent fornybarandel innen transport, og nullutslipp i havner og kystnære soner innen 2020.

– Vårt konsept tar internasjonale og nasjonale signaler knyttet til fremtidens transportbehov og klimahensyn på alvor. Behovet for miljøvennlige og kostnadseffektive transportløsninger vil øke dramatisk i verdens storbyer. UWS har dermed potensiale til å bli et grønt eksporteventyr med base på Vestlandet, sier Hege Økland, prosjektleder for MCTW.

– Prosjektet vil være et utstillingsvindu for norsk maritim industri innen området energioptimalisering og lavutslippsteknologi. Norsk maritim industri har kompetansen til dette, neste steg er å få politikere på banen, sier Nils Aadland fra MCTW.

Dette er Urban Water Shuttle

Energieffektivt, hurtiggående fartøy med nullutslipps energi, beregnet for 100 til 200 passasjerer.
Designet av EkerSandvik og designbeskyttet i EU Basert på seneste hybridteknologier, kombinasjon av brenselcelle og batteri. Bygges i aluminium, som er energieffektivt materiale med lave vedlikeholdskostnader. Prosjekteier: Klyngeorganisasjonen Maritime CleanTech West
Disse Maritime CleanTech West bedriftene deltar i konsortiet som står bak: SKL, Apply, Servogear, Fjellstrand, Wärtsilä, SKL, i tillegg til forskningsinsituttene CMR Prototech og Polytec Konseptet er finansiert av Transnova og nominert til Transnovaprisen 2014

Maritime CleanTech West deltar i Arena-programmet til Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA Videolink med illustrasjon av konseptet: https://vimeo.com/77206272 Passord: Zero

 

Brukermeny

Siste nytt

Det skjer