Mer enn et skippertak

  • onsdag, 02 april 2014 00:00

20 professorater, 7 institusjoner og givere. Både giver og sponsor fra Global Maritime Knowledge Hub var samlet i Bergen for å se på mulighetene videre. - Professoratet skal ikke være et skippertak! Det skal være et varig, sterkt og dynamisk senter for kompetanse og en interaksjon mellom fagmiljøet på NHH og næringen, sa styreleder Hans Olav Lindal i Bergens Rederiforening tydelig. Som initiativtaker for møtet og representant for sponsor poengterte han viktigheten av økt samhandling, også på tvers av fagmiljøene fremover.

- Viktig at Global Maritime Knowledge Hub-satsingen fungerer som en hub, og ikke som en samling med professorater. Det må være en katalysator for deling, sa Lindal. Han roste samspillet som rederiforeningen hadde fått med NHH gjennom gaveprofessor Roar Ådlands store engasjement, og viste til at det fremover måtte være en felles ambisjon at felles prosjekter utvikles gjennom Hub’en.

- Hvem passer inn som neste generasjons kunnskapsmedarbeider i Ulstein? Spurte Per Olav Brett fra Ulstein Group retorisk. Skal vi lykkes med forretningsutvikling og tjene masse penger, må ny kunnskap tas i bruk! Suksessen vi har hatt med bruk av erfaringsbasert kompetanse er ikke lenger nok. Vi må tilpasse forretningskonseptene i henhold til hva som skjer til enhver tid. Tiltrekke oss kunnskapsinteresserte mennesker som vil bruke Ulstein som laboratorium.

- Skal norsk næringsliv være best, må de ha tilgang til den siste teknologien. Vi trenger akademia til å lese seg opp for bedriftene, sa Per Olav Brett. Han understreket at det var avgjørende, i arbeidet med finansiering av professoratene, og både finne riktig kandidat og få en kraft i satsingen. Det krever en god infrastruktur rundt professoren med en phd-base og relevante prosjekter som sikre videreutviklingen.

Fra mottakersiden, kunne Erikstad fra NTNU vise til viktigheten av å bygge et nettverk rundt professoratene i Hub, som samtidig inkluderte resten av fagmiljøet og ikke gjorde satsingen så eksklusivt at ringvirkningene ikke utnyttes. Det understreket fordelene av nettverksaktiviteter, ved å møte både industri og akademia.

Mer i denne kategorien Gullet "kommer hem" »

Brukermeny

Siste nytt

Det skjer