Maritimt år 2016

  • torsdag, 02 februar 2017 13:40

Bergens Rederiforening er en av de viktigste støttespillerne til Maritime Bergen, og det siste året har vært preget av økt samarbeid med de andre blå klyngene i vår region.

Året 2016 har vært preget av høy aktivitet med gjennomgangstemaer knyttet til Maritime Bergens tre hovedmål, synliggjøring og omdømmebygging, rekruttering og kompetanseheving og myndighetskontakt.

Bergens Rederiforening er en av de viktigste støttespillerne til Maritime Bergen, og det siste året har også vært preget av økt samarbeid med de andre blå klyngene i vår region; maritim teknologiutvikling, marint og olje- og gass.  Maritime Bergen har hovedsakelig jobbet med temaene maritim næring for fremtiden og havrommet.

Last ned hele årsrapporten for 2016 her.

Brukermeny

Siste nytt

Det skjer