Dagens kandidatintervju: Helge Andre Njåstad (FrP)

  • torsdag, 07 september 2017 05:53

I uken frem mot stortingsvalget publiserer Maritime Bergen kandidatintervjuer med representanter fra ulike politiske parti. I dag, Helge Andre Njåstad fra Fremskrittspartiet.

1. Hvordan vil ditt parti arbeide for å nå målet om å flytte gods fra vei til sjø?

Fremskrittspartiet mener at det må legges til rette for at en større del av godstransport over lengre avstander kan fraktes sjøveien. Det må da satses betydelig på ny infrastruktur når det gjelder havner. Vi mener at offentlige og private havner skal likebehandles og at havnene gis gode rammebetingelser. Havneavgifter skal kun kreves inn etter selvkostprinsippet.
2. Bør det innføres norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann?

Stortinget har vedtatt en utredning om norske lønns- og arbeidsvilkår. Denne vil vi følge nøye og har vi et rom i det internasjonale regelverket til å påvirke dette vil vi følge opp det.

 3. Vil dere beholde formueskatten slik den er dersom dere kommer til regjeringsmakt?

Vi har programfestet at vi vil avvikle formuesskatten og vil jobbe for det.

4. Hvordan vil ditt parti legge til rette for en verdiskapning med lavere negative konsekvenser for klima?

Stabile og forutsigbare rammebetingelser er avgjørende for at industrien skal kunne få til økt verdiskaping i hele landet. Vi må legge til rette for at også nye typer kraftkrevende industri etableres i Norge. Ved å ha ren, fornybar og regulerbar krafttilgang styrkes også industriens konkurransekraft. Store datasentre etableres i større grad i land der det er tilgang på ren energi. Dette er et av flere gode tiltak.

5. Hvilke tiltak er nødvendig for å bedre norsk maritim konkurransekraft?

 For at den norske maritime klyngen skal beholde sitt forsprang, og at norske arbeidsplasser skal sikres, er vi avhengige av et stabilt, høyt aktivitetsnivå på sokkelen. Dette sikrer viktige arenaer for innovasjon og teknologiutvikling offshore. For å sikre konkurranseevnen vil vi snarest mulig ha på plass et regelverk knyttet til bruk, transport og bunkring av flytende naturgass (LNG) slik at næringens behov for konvertering fra tyngre brensel som diesel og fyringsolje ikke forsinkes.

Brukermeny

Siste nytt


Notice: Trying to get property of non-object in /srv/sites/rederiforening/htdocs/modules/mod_k2_content/mod_k2_content.php on line 33

Notice: Trying to get property of non-object in /srv/sites/rederiforening/htdocs/modules/mod_k2_content/mod_k2_content.php on line 35

Det skjer


Notice: Trying to get property of non-object in /srv/sites/rederiforening/htdocs/modules/mod_k2_content/mod_k2_content.php on line 33

Notice: Trying to get property of non-object in /srv/sites/rederiforening/htdocs/modules/mod_k2_content/mod_k2_content.php on line 35