Skipsfartens miljøvisjon

Skipsfarten har et stort ansvar for å bidra til å sikre en bærekraftig utvikling og et godt miljø.

Den norske rederinæringen har i alle år vært i tet når det gjelder utvikling av en miljøvennlig skipsfart. Norges Rederiforbund og lokale rederiforeninger arbeider for at norske rederier skal være ledende i utviklingen av en sikker, miljøvennlig og samfunnsansvarlig global maritim næring.

Miljøvisjon om nullutslipp

Norges Rederiforbund har utarbeidet miljøvisjon for næringen, en såkalt nullvisjon:

Norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet skal ikke ha miljøskadelig utslipp til sjø eller luft.

Nullvisjonen utgjør et forpliktende siktemål for miljøinnsatsen fra Norges Rederiforbund og norske rederiers side.

Vi skal gå foran ved å:

Være pådriver for internasjonalt høye miljøstandarder i FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, og andre internasjonale organer. Med en stor flåte har vi innflytelse. Være banebrytende i utvikling av enda mer miljøvennlige løsninger, og slik vise vei mot høyere internasjonale miljøstandarder. Miljøpolicyen i sin helhet lastes ned fra "relaterte dokumenter" til høyre.

Mer i denne kategorien « Miljø Klima »