Resirkulering

Resirkulering av skip

Arbeidet med å forbedre forholdene ved opphuggingsanleggene er et viktig arbeid som det har vært stort fokus på. Sammen med norske myndigheter tok Rederiforbundet initiativ til IMO-konvensjonen for forsvarlig opphugging av skip som ble vedtatt under diplomatkonferansen i Hong Kong i mai 2009. Konvensjonen er en viktig milepæl i arbeidet med å forbedre forholdene ved opphuggingsanleggene, spesielt i Asia.

Det er i første rekke India, Bangladesh, Pakistan og Kina som driver med opphugging og resirkulering av skip. Langgrunne strender hvor skipene kan kjøres opp ved høyvann, mye billig arbeidskraft og til dels svakt utviklet lovgivning og systemer for oppfølging av miljøvern og arbeidsmiljø har enkelte steder resultert i opphuggingsanlegg med svært kritikkverdige forhold.

Konvensjonen for forsvarlig opphugging

Konvensjonen for forsvarlig opphugging av skip skal bidra til å skape en sikrere arbeidsplass for arbeiderne og føre til mindre utslipp av miljøfarlige stoffer ved opphuggingsanleggene. Det spesielle med konvensjonen er at den stiller krav både til verftene og til skipets eier. Reglene omfatter bl.a. krav til dokumentasjon og håndtering av farlig avfall om bord i skipet før hugging. Driften av opphuggingsanleggene vil også reguleres for å ivareta hensynet til sikkerhet og miljø og det skal etableres ulike mekanismer for oppfølging og kontroll av anleggene.

Fordi dette er en internasjonal virksomhet er det viktig at det er FNs skipsfartsorganisasjon IMO som står bak den nye konvensjonen. På den måten får vi et globalt regelverk med størst mulig effekt ved at flest mulig flaggstater og opphuggingsland er omfattet. Inntil konvensjonen trer i kraft, har Rederiforbundet oppfordret sine medlemmer til å følge kravene i konvensjonen så langt det er mulig. Sammen med norske myndigheter har Rederiforbundet også tatt initiativ til et bistandsprosjekt i Bangladesh, slik at landet raskere kan heve standarden ved sine opphuggingsanlegg og gjøres i stand til å ratifisere konvensjonen.

Mer i denne kategorien « Ballastvann