NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond

Reduserte NOx-utslipp er hovedmålet med Miljøavtalen om NOx og Næringslivets NOx-fond.

Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. NOx-fondet er stiftet av 14 samarbeidende næringsorganisasjoner.

Støtte til NOx-reduserende tiltak

Bedrifter som slutter seg til Miljøavtalen ved å underskrive tilslutningserklæringen kan søke om støtte til tiltak for å redusere NOx-utslipp. Det gis støtte til både investerings- og driftkostnader for NOx-reduserende tiltak.

Tiltak omsøkt i 2009 kan oppnå inntil 75 % støtte, begrenset oppad til inntil 100 kr/kg NOx.

 

Mer i denne kategorien « Miljøtiltak Ballastvann »