Miljøtiltak

"Klimakrisen vil kreve løsninger vi ikke har sett før. Hvis vi skal møte behovet for miljøvennlige transportløsninger i fremtiden, må innovasjon, teknologiutvikling, styrking av kompetanse og påvirkning av internasjonalt regelverk skje parallelt"

Tidl. President i Norges Rederiforbund, Elisabeth Grieg

Miljøtiltak i rederier

I henhold til den nåværende rederibeskatningsordningen, kan avsetning av penger til miljøtiltak hos rederiene oppveies for skatteregninger.

Over en 11 års periode slapp rederiene å betale skatt av overskuddet så lenge de ikke tok utbytte og heller ikke flagget ut. Skattekredittene nådde mer enn 20 milliarder kroner, som regjeringen ville kreve inn over en tiårs periode.

For å begrense skatteregningene kan rederiene sette av penger til miljøtiltak som tilsvarer en tredel av deres gjeld og på den måten slippe å betale skatt av dette beløpet.

En ny forskrift sikrer at rederiene kan regnskapsføre miljøavsetningen som egenkapital. Brukes den ubeskattede inntekten knyttet til fondsmidler til noe annet enn godkjente miljøinvesteringer blir dette skattlagt hos rederiet.

Mer i denne kategorien « Klima NOx-fondet »