Bergens Rederiforening er Norges største og mest aktive rederiforening, stiftet i 1899, og foreningen fungerer som Bergen krets av Norges Rederiforbund. Bergens Rederiforening ivaretar interessene til en næring i omstilling, også ved å synligjøre rederienes kompetanse og betydning for å løse de utfordringer som hele…
I samarbeid med de maritime forumene på Vestlandet, kystrederiene og rederiforeningene, lanserte Maritime Bergen Maritimt barometer for andre gang på rad, Maritimt barometer 2018. Undersøkelsen som ble utført av 150 maritime bedrifter taler for seg selv. Havnæringene ønsker økt aktivitet på norsk sokkel, stabile rammevilkår…

Samarbeid gir vinnere!

Samarbeid er den nye konkurransekraften, var budskapet til Anne Jacobsen, direktør i NCE Media da Maritime Bergen, Bergens Rederiforening, NCE Media og YoungShip inviterte til frokostmøte 13.juni. I en stadig mer omskiftelig verden må vi utvikle oss skal vi ta posisjoner og overleve i møte…
Ivaretar du dine kunders rett til å bestemme over egne personopplysninger? Den 7. juni gjennomførte Maritime Bergen i samarbeid med Bergens Rederiforening og PwC frokostmøte om innføringen av GDPR. Den 25. mai i år ble de nye personvernreglene GDPR (General Data Protection Regulation) implementert i…