Miljø

Høye krav til miljø, sikkerhet og innovasjon er premissgivende for kvalitetsskipsfart. Bergens Rederiforening går i bresjen for mer forskning og utvikling på miljøområdet, og for at denne forskningen omgjøres til målbare resultater.

Bergens Rederiforening støtter opp om Norges Rederiforbunds ambisiøse miljøvisjon; den såkalte nullutslipp-visjonen:

”Norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft”.

Lokale miljøtiltak

Bergens Rederiforening arbeider for at rederier i Bergensregionen skal være ledende i utviklingen av en sikker, miljøvennlig og samfunnsansvarlig global, maritim næring. Fremtidens vinnere i den internasjonale konkurransen vil være miljøeffektive og ha høy kvalitet på sikkerhetsarbeidet.

De globale klimautfordringene setter nye premisser for internasjonalt næringsliv. Norsk skipsfart skal møte klimautfordringen med mer miljøvennlig skipsdesign, bedre logistikk og mer effektive kommersielle mekanismer.

Mer i denne kategorien Skipsfartens miljøvisjon »