Videregående og fagskolenivå

Bergensregionen har flere institusjoner som har tilbud på videregående og fagskolenivå.

Skoleskipet Gann

 • Teknikk og industriell produksjon
 • Maritime fag


Bergen Maritime Fagskole

 • Nautikk
 • Skipsteknikk
 • Havbunnsinstallasjoner
 • Rubbestadneset maritime fagskole
 • Skipsteknikk


Austevoll maritime fagskole

 • Nautikk
 • Bergen tekniske fagskole
 • Makinteknikk - ISO
 • Elektronikk
 • Elkraft
 • Automatisering
 • Datateknikk
 • Kjemi - miljø - energi
 • Teknisk og industriell produksjon


Videregående skoler